Doktorand i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik inom projektet: Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd – Parenting Young Children

Ref HDa 2.3.1-2020/462

Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Forskarutbildningen ges med examen i vårdvetenskap.

Tjänsten innefattar forskarutbildning (kurser), forskning och annat institutionsarbete, såsom undervisning. Tjänstefördelningen är 80% forskarutbildning och 20 % institutionstjänstgöring. Forskningen innebär deltagande i forskningen inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd inom ramen för ovan nämnda forskningsprojekt, Parenting Young Children (PYC).

Information om projektet

Projektet syftar till att utvärdera interventionen och föräldrastödmetoden, PYC, i familjer där det finns ökad risk för försummelse av barnen på grund av att föräldrarna har intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiv nedsättning (eng. Intellectual and developmental disabilities, IDD).

Forskningsprojektet är organiserat i fyra delar.

 1. Föräldrars lyhördhet för barnens behov studeras genom systematiska observationer.
 2. Föräldrastödets måluppfyllelse studeras genom en randomiserad och kontrollerad studie.
 3. Föräldrarnas erfarenheter av att delta i föräldrastödsinterventionen studeras genom individuella intervjuer.
 4. Barnens erfarenheter av att familjerna deltagit i föräldrastödet studeras genom individuella intervjuer och observationer.

Datainsamling och analys kommer att ske med hjälp av kvantitativ och kvalitativ metod, och kommer att innebära resor i Sverige för datainsamling.

Forskargrupp

Forskningsprojekt består av forskare med kompetens inom arbetsterapi, psykologi och socialt arbete och utgörs av en forskargrupp på tio personer som arbetar vid olika högskolor och universitet i Sverige. Högskolan Dalarna är forskningshuvudman och ansvarar för forskningsprojektet mot forskningsfinansiären, FORTE. Till projektet finns en projektgrupp knuten som består av kliniskt verksamma inom till exempel socialtjänsten, representanter från brukarorganisationer och föräldrar med funktionsnedsättning.

Doktoranden kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare inom Hälsa och välfärd på Högskolan Dalarna, samt inom andra lärosäten och nätverk såväl nationellt som internationellt.

Anställningsvillkor och doktorandens uppgifter

Under projektet förväntas doktoranden att självständigt, men under handledning, bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier. Rekrytera deltagare till forskningsprojektet, genomföra datainsamling samt analysera den. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt och självständigt granska och värdera forskningsresultat, samt att skriva på engelska för publikation av vetenskapliga artiklar. 

Anställningen är visstidsanställning på heltid under fem år (med 80 % studietakt, motsvarande 4 års heltidsstudier som doktorand) och tjänstgöring som avser utbildning eller andra uppdrag vid Högskolan (20 %). Doktoranden förväntas bidra till den akademiska miljön inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd. Tillträdesdatum är 2020-10-01 eller enligt överenskommelse.

Placeringsort är Falun och närvaro i verksamheten är nödvändig för att bidra till den vetenskapliga miljön vid Högskolan Dalarna.

Behörighet

För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllt:

 • avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå)

Bestämmelserna för anställning som doktorand finns angivna i högskoleförordningen.

Särskild behörighet

 1. avlagt examen på avancerad nivå i vårdvetenskap/omvårdnad, socialt arbete eller motsvarande ämne relaterat till hälso- och välfärdsområdet,
 2. med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom hälso- och välfärdsområdet,
 3. har nödvändiga språkkunskaper i engelska.

Vi söker dig som har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. Höga förväntningar gäller också på förmågan att arbeta självständigt, problemlösningsorienterat och analytiskt.

Meriterande är erfarenhet av målgruppen för projektet eller från arbete med målgruppen inom t.ex. socialtjänsten. Tidigare erfarenhet av att delta i forskningsprojekt eller att ha arbeta systematiskt med såväl kvalitativa som kvalitativa forskningsdata. Meriterande är även erfarenhet från universitets- och högskolesektorn i form av undervisning, seminariemedverkan och administrativt arbete.

Bedömningsgrunder

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. 

Övrigt

Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald. Vi har möjlighet att erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

För anställningen i övrigt gäller bestämmelser enligt 5 kap Högskoleförordningen.

Ansökningshandlingar

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae inklusive uppgift om referens (max tre sidor totalt)
 • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Vid frågor gällande detta vänligen kontakta support@du.se

Sista ansökningsdag
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-08-09

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Kontaktpersoner
Joacim Larsson von Garaguly
Avdelningschef
+46 (0)23-77 80 25
jlr@du.se
Thomas Strandberg
Professor
+46 (0)23-77 83 85
tst@du.se