Utveckling

Vi har utvecklat, och anpassat, många system för att passa högskolan. En del system passar för vår verksamhet och används. En del var inte lämpliga och de används således inte.

Zoom 

Lokalbokning

Zoom fungerar bra men det har visat sig svårt att få in de bokningar som lärarna gör i ett schema annat än att manuellt lägga in länkarna i Learn (Blackboard). Learn har ett verktyg där läraren kan samla alla länkar på kursen men det verktyget har inte visat sig vara så tillförlitligt som vi hade önskat. 

Därför har vi skapat ungefär 100 stycken "Samtal" som lärarna kan boka. Vi hade samma princip både för Adobe Connect och Marratech före det. År 2006 hade Högskolan 5952 bokningar av Samtal i Marratech.  

Studentwebben. Notera att det är en länk till det bokade "Samtal 107"

En bild från Studentwebb. Här ser studenten sina kursrum i Learn samt alla bokningar för de kurstillfällen den är registerade. Personal ser bokningar där respektive person står som lärare. 

Från Studentwebben. Här ser studenten och läraren sin bokning av Samtal 107.

Texten "Samtal 107 (zoom)" är faktiskt en länk direkt till mötet i Zoom. Studenten behöver således inte gå till vår portal för Zoom utan "Studentwebb" räcker.

Alla kommer åt dessa "Samtal" men för att bli host så hämtas informationen om lärare från lokalbokningen (Timeedit) och lägger in den som "Alternative Host" i Zoom. Som backup till det går också att ange en "Host key" om det skulle fallera. Den "Host key" är publicerad på högskolan personalsidor så den är bakom inloggning.

Senast granskad:
Senast granskad: