Personal NGL-centrum

Här är personalen som arbetar på NGL-centrum.
Andreas Åberg
Högskolepedagogisk utvecklare
Ann Edenhamn
Universitetslektor
Utvecklingssamordnare
Emelie Westergren
Högskolepedagogisk utvecklare
Lena Dafgård
Fil dr Tillämpad IT inriktning utb.vetenskap
Pedagogisk utvecklare inriktning digital kompetens
Pedagogisk utvecklare Inriktning lärmiljöer
Marie Tapper
Pedagogisk utvecklare inriktning mot NGL
Mikael Berglund
Verksamhetssamordnare
Strateg för extern forskningsfinansiering
Forskarutbildningssamordnare
IKT-pedagog (Tjänstledig)
Per Edén
Verksamhetsledare
Nämndkansliansvarig
Handläggare (Tjänstledig)
Sofia Reyier Österling
Forsknings- och utbildningsstrateg
Sofia Sohl-Liebl
Forsknings- och utbildningsstrateg
Susanne Corrigox
Internationaliseringssamordnare
Forskningssamordnare
Projektledare
Senast granskad:
Senast granskad: