Personal NGL-centrum

Här är personalen som arbetar på NGL-centrum.
IKT-pedagog
Daniel Olsson
IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 47
Henrika Florén
IKT-pedagog
023-77 84 33
Jag arbetar med stöd till personal och studenter i högskolans digitala lärmiljöer, samt frågor och verktyg för att motverka plagiat.
Inger Lindqvist
IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 43
Joacim Svensson
Programledare
023-77 80 31
IKT-pedagog/tekniker
023-77 89 55
Pedagogisk utvecklare inriktning digital kompetens
Pedagogisk utvecklare Inriktning lärmiljöer
023-77 85 79
IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 07
IKT-pedagog/tekniker, systemadministratör för Learn
Marie Tapper
Pedagogisk utvecklare inriktning mot NGL
023-77 82 19
Systemutvecklare
023-77 81 81
Högskolepedagogisk utvecklare
023-77 85 98
Chef
023-77 84 70
Ragnar Olafsson
Utvecklingsledare
023-77 81 30
Uvecklingsledare
Systemutvecklare
023-77 81 41
Handläggare
023-77 85 75
Pedagogisk utvecklare inriktning mot NGL (Tjänstledig)
Senast granskad: