Personal NGL-centrum

Här är personalen som arbetar på NGL-centrum.
Daniel Olsson
IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 47
Henrika Florén
IKT-pedagog
023-77 84 33
Inger Lindqvist
IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 43
Joacim Svensson
Programledare
023-77 80 31
IKT-pedagog/tekniker
023-77 89 55
Marcus Emas
IKT-pedagog (Tjänstledig)
IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 07
IKT-pedagog/tekniker
Marie Tapper
Pedagogisk utvecklare inriktning mot NGL
023-77 82 19
Systemutvecklare
023-77 81 81
Chef
023-77 84 70
IKT-pedagog
023-77 87 95
Ragnar Olafsson
Utvecklingsledare
023-77 81 30
Uvecklingsledare
Systemutvecklare
023-77 81 41
Handläggare
023-77 85 75
Pedagogisk utvecklare inriktning mot NGL
023-77 86 93
Senast granskad: