Personal NGL-centrum

Här är personalen som arbetar på NGL-centrum.
Verksamhetsutvecklare
Daniel Olsson
IKT-pedagog/tekniker
Högskolepedagogisk utvecklare
Henrika Florén
IKT-pedagog (Tjänstledig)
Jag arbetar med stöd till personal och studenter i högskolans digitala lärmiljöer, samt frågor om tillgänglighet i våra digitala lärmiljöer och verktyg för att motverka plagiat.
IKT-pedagog
Leif Bartholdsson
IKT-pedagog
Ikt-pedagog
Fil dr Tillämpad IT inriktning utb.vetenskap
Pedagogisk utvecklare inriktning digital kompetens
Undervisar i högskolepedagogik, arbetar med pedagogisk konsultation och hur man kan använda digitala teknologier för att stödja studenters lärande samt leder seminarier i att skriva pedagogisk portfölj.
Pedagogisk utvecklare Inriktning lärmiljöer (Tjänstledig)
IKT-pedagog/tekniker (Tjänstledig)
IKT-pedagog/tekniker, systemadministratör för Learn
Marie Tapper
Pedagogisk utvecklare inriktning mot NGL
Högskolepedagogisk utvecklare
Ragnar Olafsson
Utvecklingsledare
Uvecklingsledare
Handläggare
Ingår i IKT-pedagogteamet med särskild inriktning mot arbete i lärplattformen Learn. Systemförvaltare för textmatchningsverktyget Urkund. Systemspecialist för mobilitetsdatabasen MoveON.
Senast granskad: