Uppdateringar i Learn (November)

Vi har gjort förändringar i grundmallen för kursrummen i Learn som ska göra det lättare för både lärare och studenter att se och hitta nytt innehåll, samt en tydligare ingång till studenternas resultat och omdömen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Modulen nyheter

Vi har gjort några ändringar i mallen för de kurser som skapas från och med nu. Ändringarna syftar i första hand till att förenkla arbetsflödet och bättre åskådliggöra strukturen i kurserna, både för lärare och studenter.

Lättare att se resultat för studenter

Till att börja med har "Mina resultat" lagts till i vänstermenyn. Detta är studenternas ingång till omdömen och kommentarer kring sina inlämningar. Tidigare fanns "Mina resultat" som en genväg på startsidan, men då vi fått rapporter från lärare som också är studenter i vissa kurser där de inte kunde se sina resultat, gör vi det nu enklare för alla att hitta sina resultat. Som lärare har denna meny dock inga inverkan.

 

Tydligare väg till kursadministration och resultat

Lärarnas "Genväg till kursadministration och resultat" är också borttagen från kursernas startsida. Detta är en kvarleva från när vi inte hade kontrollpanelen aktiverad för lärare. Vår rekommendation är att gå via kontrollpanelens "Hela kursadministration och resultat" respektive "Behöver bedömas" för att få överblick över studenternas uppgifter och inlämningar. Som lärare kan du dock ta fram genvägen igen, om det är något du vant dig vid. För att göra detta trycker du på "Lägg till kursmodul" på kursens startsida.

 

Lättare att se nytt innehåll i kursen

För att både lärare och studenter ska få en bättre överblick över allt nytt innehåll i kursen, har vi lagt till en ny modul på kursernas startsida. Modulen heter "Nyheter" (What's new) och listar nytt innehåll i form av inlägg i diskussionsforum, uppladdat kursmaterial, nya prov, loggar, bloggar etc. Tidigare har Flödet i hem-menyn i Learn varit den plats där nytt innehåll listats, men eftersom lärare är inne i många kurser samtidigt har det varit svårt att sortera i allt innehåll.

Enklare kopiering av kursinnehåll från en kurs till en annan

Vi har sedan en tid tillbaks en ambition att förbättra kursrumsbeställningen som idag görs på intranätet till att bland annat möjliggöra kopiering av innehåll från ett tidigare kurstillfälle. Konstruktionen av denna funktion har ännu ej påbörjats, men eftersom flera kurser nu börjar om på nytt behöver lärare att verktyg för att smidigt kunna kopieria större mängder material från en kurs till en annan. Av denna anledning har vi aktiverat en kurskopieringsfunktion som återfinns i kontrollpanelen, under "Paket och program". Efter att du via intranätet har beställt ett kursrum kan du nu gå in i ditt gamla kursrum och markera vilka delar av kursen du vill kopiera över (kursmaterial, uppgifter, tester, loggböcker etc). En fullständig instruktion finns att läsa här.

Senast granskad:
Senast granskad: