Tillgänglighet

EUs webbdirektiv innebär att ny lagstiftning träder i kraft den 23 september i år. Syftet är att öka den digitala tillgängligheten för alla användare inklusive personer med funktionsnedsättning.

För dig som undervisar kommer det att publiceras råd och resurser om hur du kan arbeta för att skapa tillgänglighetsanpassade dokument och strukturer i kurs- och programrum i Learn. Det är till exempel viktigt att dokument är tillgängliga för talsyntes.

 Se också  https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/