Nytt verktyg för att kommentera inlämningar i Learn

Den 12 januari kommer verktyget som lärare använder för att kommentera i inlämnade dokument att bytas ut till ett nytt verktyg med utökad funktionalitet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

När du som lärare kommenterar och bedömer en uppgift har du i regel två ytor att meddela studenten dina kommentarer. I den vänstra delen syns det inlämnade dokumentet och med hjälp av verktygen i verktygsfältet kan du på olika sätt kommentera och göra markeringar i dokumentet. I den högre delen ger du mer generella kommentarer och ett omdöme. Det är den vänstra delen som kommer att bytas ut medan den högra kommer att se ut och fungera på samma sätt som förut.

Crocodoc

Nya funktioner

Det nya verktyget, kallad Box, har snarlik funktionalitet men utökade möjligheter. Det tidigare verktyget, Crocodoc, kunde direktvisa en handfull olika filtyper (framförallt word-, powerpoint- och PDF-filer) medan Box har stöd för 100 olika. Det är inte bara dokument som Box kan visa, utan även bilder, video och ljud, programmeringfiler och presentationer. Läs mer om filstödet i Box. En annan förbättring är att kommentarer nu inte läggs i vänsterkanten som tidigare, vilket gjorde att hela inlämningsytan krympte och försvårade scrollningen, utan som en ruta ovanför den inlämnade texten. Denna ruta går givetvis att stänga för att visa originaltexten under. Förutom detta kommer det även finnas en knapp för utskrift och precis som vanligt kan både lärare och studenter ladda ner dokumentet eller filen efter det att den blivit inlämnad. Box har för närvarande ett par olika begräsningar: verktygen "rita" och "genomstrykning" finns inte samt att studenter inte kan ladda ner kommenterade inlämningar, det vill säga PDF-versioner av sina inlämnade dokument där kommentarerna från läraren också följer med.

Box

Vad behöver jag som lärare tänka på?

Bytet från det gamla verktyget till det nya Box kommer att ske klockan 22.00 fredagen den 12 januari. De kommentarer som du som lärare gjort direkt i inlämnade arbeten före denna tid kommer du inte att kunna ändra på - de kommer att "brännas in" i dokumentet. Det är därför viktigt att man som lärare inte har några dröjande utkast på kommenterade inlämningar före detta datum. Dock är det möjligt att efter detta datum lägga till nya kommentarer i ett tidigare inlämnat studentarbete. Den del av inlämningen där du som lärare ger generell återkoppling och omdöme kommer vara och förbli opåverkad så förändringen innebär inte att du behöver vara klar med betyg och bedömning på de studentarbeten som inkommit innan den 12 januari.

Det tekniska:
Crocodoc är ett tredjepartsverktyg som Blackboard använt för direktvisning av inlämnade dokument sedan 2013. Det avtal som Blackboard har med Crocodoc löper ut den 15 januari och Blackboard-kunder har till detta datum på sig att byta från Crocodoc till Box, som är den tjänst som tar över efter bytet. Bytet gäller därför inte bara Högskolan Dalarna utan alla lärosäten som idag använder Blackboard världen över. Vi räknar inte med att själva bytet kommer att innebära några avbrott i Learn.

Mer information om Crocodoc på blackboard.com

Senast granskad:
Senast granskad: