Åtgärdade problem och nya behörigheter

För att lösa ett par olika problem har lärare fått ytterligare behörighet att genomföra förändringar i sina kursrum.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

blackboard learn logo

Flera lärare har uppmärksammat en bugg i Learn som skapat irritation för användaren när man navigerar i kursmaterialet i kursrummet. Problemet har yttrat sig genom att menyerna för att skapa innehåll under exempelvis Kursmaterial försvunnit, trots att knappen "Redigera på/av" varit påslagen. Lärarna har oftast drabbats av detta när kursen haft en mappstruktur med undermappar och läraren trycker fram och tillbaks genom kursinnehållet. Detta korrigerar vi nu genom en ändring i Learn.

 

fel vid navigering

  

Ett ytterligare problem, som haft samma ursprung, har varit att läraren under vissa omständigheter mötts av ett felmeddelande och en uppmaning om att "Logga in", trots att man är inloggad och redan inne i det kursrum man ansvarar för. Meddelandet har exempelvis visats när läraren försökt förhandsgranska ett test i Learn.

 felmeddelande

 

Förändringen som vi nu gör för råda bot på problemen är att ge ytterligare behörighet för lärarna i sina kursrum – närmare bestämt i kursrummets vänstermeny. Från och med nu ges lärarna möjlighet att på olika sätt förändra menyn genom att exempelvis ändra namn på rubriker eller skapa nya innehållsytor. Denna möjlighet bör användas med försiktighet och med studenten i åtanke. Under tiden med Fronter hade vi samma grundupplägg – en gemensam struktur i kursrummen så att studenterna alltid skulle känna igen sig, oavsett vilken kurs de för tillfället läste. Lärarna har i Learn nu en annan frihet, men förändringarna som görs från grundmallen bör vara noga övervägda.

 

vänstermeny

 

 

Det tekniska:
Vid olika tillfällen när en användare är inne i ett kursrum så kontrollerar Learn vilken behörighet den aktuella användaren har. Som lärare har man exempelvis en högre behörighet att förändra utseendet och innehållet än man har som student. Den aktuella behörigheten, möjligheten att redigera i kursmenyn, har tidigare varit avslagen för lärare, men Learn har ändå använt behörigheten för att avgöra vad en lärare får göra i kursrummet. När en lärare tidigare navigerade med så kallade "bread crumbs" och gick bakåt i mappstrukturen, kontrollerades denna (tidigare avaktiverade) behörighet och stängde därför av möjligheten att skapa nytt innehåll under Kursmaterial. Behörigheten har alltså inte bara använts för att avgöra vem som får ändra i kursrummets vänstermeny, utan även vid andra typer av aktiviteter. Därav de observerade felmeddelandena.

Senast granskad:
Senast granskad: