NGL - lab

Next är en utvecklingsverksamhet där en lärare kan komma med lärare med en idé eller behov som avdelningen tillsammans med läraren hjälper till att testa och eventuellt realisera.

Testar formatering av text.. sdsd

Pågående utvecklingsprojekt

Här kan du se vilka NEXT-projekt som pågår just nu.

Senast granskad: