NGL - lab

Next är en utvecklingsverksamhet där en lärare kan komma med lärare med en idé eller behov som avdelningen tillsammans med läraren hjälper till att testa och eventuellt realisera.
NEXT Förklaring

Testar formatering av text.. sdsd

Pågående utvecklingsprojekt

Texttest

Next är en utvecklingsverksamhet där en lärare kan komma med lärare med en idé eller behov som avdelningen tillsammans med läraren hjälper till att testa och eventuellt realisera. 

Bakgrund och behov

Alla som saknar betyg från ett svenskt gymnasium och som inte är italiensk modersmålstalare måste genomgå ett kostnadsfritt nivåtest med oss. Vi godkänner inte intyg från varken svenska studieförbund eller italienska privata skolor.  
Studenter som har italienska som modersmål behöver inte göra testet utan måste ta kontakt med ansvarig lärare.  
Efter testet kan vi bedöma om en student kan börja på Nybörjarkurs I eller II eller grundnivå I – första delen.  

Projektmål

Tidigare under en period har ett quiz-verktyg i ProProfs använts, men som ska fasas ut. Proprofs tas bort 22 juni 2019. Examinerande material arkiveras. Nivåtestet är ej examinerande.  
Den 18 augusti 2019 är det möjligt att testa lösningen om någon presumtiv student anmält sig, därefter under återkommande datum till hösten 2019 osv.  

Metod

Efter behovet inventerats och definierats påbörjades arbetet med att skapa frågor i Learn (ca 120 st), inställningar gjordes utifrån lärarens önskemål. Tester gjordes för att registrera sig via OER-katalogen/Mooc-kurssidan https://mooc.du.se/webapps/bbgs-cloud-portal-BB58bb1752f3dab/app/portal/  
Datum- och tidsinställningar gjordes i provet och provtiden sattes till 120 minuter.  
Första verkliga testet görs den 14 oktober 2019 med en student. Registreringen och åtkomst till rummet fungerade från studentens sida.  

Resultat och erfarenheter

Första gången testet gjordes så hade studenten direktkontakt med NGLC (Inger) via telefon för att säkerställa så att allt fungerade. Studenten ringde själv och fick guidning till rummet som studenten hittat, men också var testet skulle finnas vid utsatt tid.  
   

Bakgrund och behov
Alla som saknar betyg från ett svenskt gymnasium och som inte är italiensk modersmålstalare måste genomgå ett kostnadsfritt nivåtest med oss. Vi godkänner inte intyg från varken svenska studieförbund eller italienska privata skolor.  
Studenter som har italienska som modersmål behöver inte göra testet utan måste ta kontakt med ansvarig lärare.  
Efter testet kan vi bedöma om en student kan börja på Nybörjarkurs I eller II eller grundnivå I – första delen.  

Projektmål
Tidigare under en period har ett quiz-verktyg i ProProfs använts, men som ska fasas ut. Proprofs tas bort 22 juni 2019. Examinerande material arkiveras. Nivåtestet är ej examinerande.  
Den 18 augusti 2019 är det möjligt att testa lösningen om någon presumtiv student anmält sig, därefter under återkommande datum till hösten 2019 osv.  

Metod
Efter behovet inventerats och definierats påbörjades arbetet med att skapa frågor i Learn (ca 120 st), inställningar gjordes utifrån lärarens önskemål. Tester gjordes för att registrera sig via OER-katalogen/Mooc-kurssidan https://mooc.du.se/webapps/bbgs-cloud-portal-BB58bb1752f3dab/app/portal/  
Datum- och tidsinställningar gjordes i provet och provtiden sattes till 120 minuter.  
Första verkliga testet görs den 14 oktober 2019 med en student. Registreringen och åtkomst till rummet fungerade från studentens sida.  
Resultat och erfarenheter
Första gången testet gjordes så hade studenten direktkontakt med NGLC (Inger) via telefon för att säkerställa så att allt fungerade. Studenten ringde själv och fick guidning till rummet som studenten hittat, men också var testet skulle finnas vid utsatt tid.  

Behov av stöd för motsvarighet till Sympodium. Lösning: dator med touchskärm, med penna och rätt programvarustöd. 

nmfmfgjgjhgjhgj

Senast granskad: