NEXT test

Next är en utvecklingsverksamhet där en lärare kan komma med lärare med en idé eller behov som avdelningen tillsammans med läraren hjälper till att testa och eventuellt realisera.