Fokus ligger på att identifiera den etiska innebörden i olika yrkesrelaterade frågeställningar, samt tillämpa professionsetiken gällande universitetslärarrollen som lärare, ledare och forskare. Kursen tar vidare upp centrala aspekter inom mångfaldsstudier som identitet, likhet och olikhet, kultur, etnicitet och genus.

Kursansvarig

Michael Toivio
mto@du.se
023-77 82 45

Senast granskad: