FAQ

Här hittar du vanliga frågor och svar om den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen (BHU).

Varför ska jag läsa BHU?

Högskolan kräver det 

Mellan år 2003 och 2010 var det, enligt Högskoleförordningen, obligatoriskt att alla som anställdes som lärare i högskolan skulle ha en högskolepedagogisk utbildning. Högskoleförordningen angav ingen omfattning på utbildningen men Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) enades i oktober 2005 om rekommendationer för högskolepedagogisk utbildning i Sverige. SUHF rekommenderar att utbildningen omfattar 10 veckor och föreslår gemensamma kursmål som underlättar tillgodoräknande av utbildningen mellan olika lärosäten samt att de rekommenderar vilken behörighet som gäller för kursen.

Kravet på högskolepedagogisk utbildning togs bort från Högskoleförordningen i den förändring som följde på Autonomiutredningen och varje lärosäte fattar nu själva beslut i frågan. I november 2010 utfärdade Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) en rekommendation till lärosätena att även fortsättningsvis kräva att lärare har högskolepedagogisk utbildning.

Vid Högskolan Dalarna följer vi SUHFs rekommendationer om krav på högskolepedagogisk utbildning och om kursernas mål och omfattning.

Det är lärorikt

Ett trevligare svar på rubrikens fråga är att högskolepedagogiken rymmer många av de frågor som lärare funderar över, den väcker nya frågor och ger nya infallsvinklar på gamla frågor. Utbildningen ska hjälpa lärare att fatta kloka beslut i vardagen vilket i sin tur bidrar till studenternas lärande på ett positivt sätt.

Att lärare har utbildning för sitt arbete är också en viktig arbetsmiljöfråga – med rätt utbildning känner man sig tryggare i jobbet.

Vad gäller för forskarstuderande?

Forskarstuderande kan möta olika krav på eller möjligheter att genomgå högskolepedagogisk utbildning under forskarutbildningen. Vid ansökan om anställning efter avslutad doktorsexamen är det dock viktigt att ha genomgått utbildningen.

Det spelar ingen roll var du läser BHU eftersom en fullständig utbildning alltid godkänns vid andra lärosäten. Det är enklast om du läser hela utbildningen vid samma lärosäte. Det går att flytta över, men det innebär vanligen att du behöver läsa mer eftersom kurserna aldrig är helt lika.

Diskutera möjligheterna med din handledare och med prefekt/akademichef både vid det lärosäte där du är antagen och där du är anställd för att finna bästa lösningen för dig.

Jag har läst en äldre kurs som är mindre än 15 hp vid Högskolan Dalarna. Hur får jag 15 hp?

Kursutbudet har ändrat sig över tiden, så vad du ska läsa för att slutföra dina BHU beror på vad du läst tidigare. Om du läst någon av de äldre kurserna kan du läsa om vad som gäller i dokumentet Slutförande av högskolepedagogisk utbildning.

Jag har läst 15 hp BHU vid ett annat lärosäte. Gäller den utbildningen vid Högskolan Dalarna?

Det spelar ingen roll var du läser BHU eftersom en fullständig utbildning alltid godkänns vid andra lärosäten.

Jag har läst mindre än 15 hp BHU vid ett annat lärosäte. Hur får jag 15 hp?

Du är varmt välkommen att slutföra utbildningen hos oss, men ofta är det smidigast att slutföra där du började. Kolla om du kan göra klart vid det lärosäte där du påbörjat utbildningen. Det spelar ingen roll var du läser BHU eftersom en fullständig utbildning alltid godkänns vid andra lärosäten.

Ska jag läsa BHU när jag redan har läst pedagogik/har en lärarutbildning?

Ja, troligen. De nationella rekommendationerna för BHU är hämtade från ett pilotprojekt som genomfördes vid Lunds universitet. Rapporten från projektet innehåller skrivningar om vad som kan anses motsvara BHU och ”vanliga” lärarutbildningar eller studier i pedagogik som ämne anses inte motsvara BHU. I vissa andra pedagogiska utbildningar kan finnas moment som kan räknas som en del av BHU och en grov riktlinje är att det ska vara avancerad nivå och handla om högskola.

Om du både har pedagogisk utbildning och erfarenhet som lärare i högskolan kanske du vill göra en validering. Se nästa fråga.

Jag har inte läst BHU men jag har jobbat länge inom högskolan. Finns det något annat sätt att få högskolepedagogisk kompetens än att gå kurs?

Det är möjligt att göra en validering/motsvarandebedömning av högskolepedagogisk kompetens. Rutinerna för detta beskrivs i ett separat dokument som heter Validering av högskolepedagogisk kompetens som gäller från och med höstterminen 2012.

Senast granskad:
Senast granskad: