BHU kompletteringskurs

Den som vill söka befordran, söka till den pedagogiska karriärstegen eller söka annan tjänst, behöver ha 15 hp. I och med att vi fått nationella rekommendationer om dessa utbildningar när kursverksamheten redan pågått under ett antal år, har en grupp lärare kommit i kläm.

Högskolan vill därför erbjuda en kompletteringskurs som gör det möjligt för lärare med en äldre utbildning att uppnå 15 hp med en rimlig arbetsinsats.

Kursen är alltså en kompletteringskurs för de lärare som läst en äldre behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning men som inte når upp till nuvarande krav på omfattning och innehåll.

Med ”äldre” BHU aves normalt kurser som ägt rum innan SUHFs rekommenderade kursmål fått genomslag i kursutbudet.

De gamla kurser vid Högskolan Dalarna som ger behörighet för den här kursen är:

  • PEA031, Högskoledidaktik A - Pedagogisk grundkurs, 7,5 hp
  • PEA034, Högskoledidaktik, 7,5 hp
  • PEA089, Högskoleutbildning i förändring, 7,5 hp
  • PEA090, Högskolepedagogik, 7,5 hp
  • PEA096, Vuxenpedagogik i folkblidning och högskola, 7,5 hp
  • PEA112, Högskolepedagogik A: Steg 1 - Lärande, undervisning och kunskap, 6 hp
  • PEA115, Högskolepedagogik A: Steg 2 - Planering, utvärdering, 6 hp

Nästa kurstillfälle

Det är ett mindre antal personer som har behov/intresse av att genomföra kompletteringskursen. Kursen kommer inte att ges varje termin utan vi behöver planera utifrån era behov och våra lärarresurser.

Kursplan

Läs kursplanen.

Lärare

Ulf Oom Gardtman - uog@du.se

Senast granskad: