BHU II, 7,5 hp

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningens övergripande mål är
att kursdeltagaren skall utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som
grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan.

HÖSTEN 2020

Här hittar du schemat. BHU2_ht20.doc

Lärare

Kursansvarig: Natalia Ringblom - nri@du.se

Kursplan

Kursplanen håller på att ändras. Den publiceras här när den är klar.

Lärare

Kursansvarig: Natalia Ringblom - nri@du.se

Anmälan

Här kommer du snart att hitta en länk till anmälan.

VÅREN 2020

Kursstart

4 februari. 10:00.

Schema

Här hittar du preliminärt schema.

 

 

Läs gärna hur högskolan behandlar dina personuppgifter.

Senast granskad: