BHU II, 7,5 hp

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningens övergripande mål är
att kursdeltagaren skall utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som
grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan.

Våren 2020

Kursstart

4 februari. 10:00.

Schema

Här hittar du preliminärt schema.

Kursplan

Kursplanen håller på att ändras. Den publiceras här när den är klar.

Lärare

Kursansvarig: Natalia Ringblom - nri@du.se

Anmälan

Anmäl dig via Högskolans personalsidor: anmälningssidan.
Har du inte tillgång till personalsidorna? Hör av dig till Daniel Olsson, dos@du.se

Fungerar inte länken ovan så prova denna och klicka sedan på "Högskolepedagogik" i menyn till vänster.

Läs gärna hur högskolan behandlar dina personuppgifter.

Senast granskad: