BHU II, 7,5 hp

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningens övergripande mål är
att kursdeltagaren skall utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som
grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan.

Våren 2020

Kursstart

4 februari. 10:00.

Schema

Här hittar du preliminärt schema.

Kursplan

Kursplanen håller på att ändras. Den publiceras här när den är klar.

Lärare

Kursansvarig: Natalia Ringblom - nri@du.se

Anmälan

Anmälan för vårens kurs är stängd. 

Vi räknar med att kursen går hösten 2020 igen.

Läs gärna hur högskolan behandlar dina personuppgifter.

Senast granskad: