BHU 1, 7,5 hp

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningens övergripande mål är
att kursdeltagaren skall utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som
grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan.

Våren 2020:

Lärare

Marie Tapper, mtp@du.se

Frågor av mer administrativ art

Daniel Olsson, dos@du.se

Anmälan

Du anmäler dig via Högskolans personalsidor.
Kommer du inte åt personalsidorna men vill gå kursen? Hör av dig till Daniel Olsson, dos@du.se

Fungerar inte länken ovan så prova denna och klicka sedan på "Högskolepedagogik" i menyn till vänster.

Schema

Här hittar du ett  preliminärt schema (pdf).

Litteraturlista

Litteraturlistan hittar du här.

Kursplan

Kursplanen håller på att göras om. Här kommer en länk att finnas när den är klar.

 

 

Senast granskad: