Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU)

Utbildningen vänder sig till all personal med undervisande uppgifter; lärare, bibliotekarier, IKT-pedagoger, forskarstuderande, etc. Utbildningen planeras för att passa både för dem som varit verksamma under en längre tid och för dem som är nya i sin undervisande roll.

Två kurser, totalt 15 hp

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen är uppdelad i två separata kurser. Kurs I ska vara avslutad innan kurs II påbörjas.

BHU I: Lärande och undervisning i högskolan. 7,5 hp.

BHU II: Högskolans uppdrag, 7,5 hp.

Innehållet i båda kurserna är planerat för att deltagarna ska kunna anknyta till det egna läraruppdraget och den egna undervisningsmiljön – ämnet, akademin och högskolan – varvid högskolans mål och visioner utgör ett levande inslag i kursen.

I kurserna ingår litteraturläsning och seminarier, enskilda uppgifter och gruppuppgifter.

BHU Kompletteringskurs.

Kompletteringskursen är till för de lärare som läst en äldre behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning men som inte når upp till nuvarande krav på omfattning och innehåll.

Språk

Kursernas språk är svenska. Den som inte talar flytande svenska men som förstår talad svenska kan ändå följa kurserna. Det är en del svensk kurslitteratur som ska läsas men det mesta är på engelska och det går bra att skriva kursuppgifterna på engelska. Kontakta Ulf Oom Gardtman om du har frågor om detta.

Självständiga arbeten från BHU II

I BHU II ingår att skriva ett litet självständigt arbete. Det är slöseri att skriva texter som endast blir lästa inom kursen och därför uppmanas kursdeltagarna att fundera över hur de kan sprida texten vidare. Publicering är dessutom viktigt för den som vill söka till den pedagogiska karriärstegen.

Det är, som sagt, ett litet arbete men dessa texter kan ofta läsas av ämneskollegorna utan ytterligare revidering, eller med någon mindre justering. I andra fall kan man överväga en publicering i en branschtidning, tidskriften Högre utbildning eller en tidskrift om undervisning i det egna ämnet. Konferenspresentationer är också ett alternativ. För en extern publicering krävs lite mer än kraven inom kursen, men kurstexten kan utgöra utgångspunkten för en fördjupning.

Publicerade texter finns här:

Alla som slutfört uppgiften erbjuds möjligheten att publicera texten i DiVA.

Dodou, Katherina (2015): Mångfald bortom identifikationer: studentpopulationens diversifiering och vetenskapens arbetssätt. Högre utbildning, 5(3), 175-187. 

Eckart, Maren & Fjordevik, Anneli (2015): Könsmedveten kurslitteratur som ett led i jämställdhetsarbetet, Högre utbildning, 5(2), 127-131.

Forsman, Anders; Larsson, Hed Kerstin; Memedi, Mevludin & Rosendahl, Hans (2015): Hur kan man flippa klassrum – några exempel på "blended learning" från olika kurser på campus och distans. Bidrag presenterat vid Next Generation Learning Conference, Falun, november 2015.

Senast granskad: