Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU)

Utbildningen vänder sig till all personal med undervisande uppgifter; lärare, bibliotekarier, IKT-pedagoger, forskarstuderande, etc. Utbildningen planeras för att passa både för dem som varit verksamma under en längre tid och för dem som är nya i sin undervisande roll.

Två kurser, totalt 15 hp

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen är uppdelad i två separata kurser. Kurs I ska vara avslutad innan kurs II påbörjas.

BHU 1: . 7,5 hp.

BHU 2: , 7,5 hp.

Innehållet i båda kurserna är planerat för att deltagarna ska kunna anknyta till det egna läraruppdraget och den egna undervisningsmiljön – ämnet, akademin och högskolan – varvid högskolans mål och visioner utgör ett levande inslag i kursen.

I kurserna ingår litteraturläsning och seminarier, enskilda uppgifter och gruppuppgifter.

 

Senast granskad:
Senast granskad: