Poänggivande kurser 7,5 hp

Vi planerar för ett utökat kursutbud. Vi presenterar kurserna på fyra nivåer, baserade på tidsåtgång och förväntad arbetsinsats. Någon nivå har redan flera kurser, på andra nivåer är planeringen inte klar men vi vill ändå presentera de fyra nivåerna för att visa helheten.

Dessa kurser har en omfattning, både tidsmässigt och innehållsmässigt, som ger tillfälle till en verklig fördjupning. Kurserna kan i vissa fall vara valbara för lärarstudenter som söker kompetens inom området. På längre sikt är det möjligt att inrätta en magisterexamen i högskolepedagogik. Kurserna annonseras i sedvanlig ordning och är öppna för externa sökande. Även kurser utan poäng, men med motsvarande krav på studieinsats kan erbjudas.

Till den här nivån hör den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen (BHU) som alla lärare förväntas genomgå. I menyn till vänster finns flera kurser som har givits tidigare och som kan återkomma vid behov. Exempel på kurser som vi önskar utveckla är: Språkdidaktik, Nätlärande, Scholarship of teaching and learning och Nästa generations lärande.

Senast granskad:
Senast granskad: