Utbildning för hållbar utveckling, 3 hp

Denna kurs syftar till att ge ökade förutsättningar för att integrera hållbar utveckling i den egna undervisningen.
Utbildning för hållbar utveckling

Denna högskolepedagogiska kurs har tagits fram för att fungera som kompetensutveckling för personal vid Högskolan Dalarna, men är öppen att läsa även för andra. Under kursen ges möjlighet för deltagarna att utveckla sina kunskaper om de globala hållbarhetsutmaningarna och att identifiera det egna ämnets eller verksamhetens kopplingar till en hållbar utveckling.

Kursens huvudsakliga fokus ligger på att integrera hållbar utveckling i undervisning, men kursen erbjuder värdefull kompetensutveckling även för den som har en annan roll inom högskolan än som undervisande lärare.

Kursen omfattar 3 hp, ges med 20 % studietakt och består av fem kursträffar med eget arbete däremellan.

Kursen består av följande huvudsakliga teman:

  • "Utveckling på planetens villkor" - om klimat, energi, resursförsörjning, demokrati- och fördelningsfrågor.
  • "Hållbar utveckling" - om begreppet hållbar utveckling, om FN:s globala mål och om den nya värdegrund som behövs om hållbar utveckling ska bli verklighet.
  • "Högskolans och min egen roll" - om lärosätenas roll och ansvar och om hållbar utveckling i undervisningen.

En individuell projektuppgift avslutar kursen. Här får kursdeltagarna möjlighet att utveckla lärandeaktiviteter eller andra redskap som syftar till att integrera hållbar utveckling i undervisningen, t.ex. en föreläsning, ett seminarium, en hemtentamen eller en kartläggning av hur hållbar utveckling integreras i ett program eller huvudområde.

Anmälan görs på antagning.se (kurskod NV3001). 

Anmälan via Antagning.se

Hitta mer information, kursplan och kontaktuppgifter

Senast granskad:
Senast granskad: