Poänggivande kurser 1,5 hp och 3 hp

Vi planerar för ett utökat kursutbud. Vi presenterar kurserna på fyra nivåer, baserade på tidsåtgång och förväntad arbetsinsats. Någon nivå har redan flera kurser, på andra nivåer är planeringen inte klar men vi vill ändå presentera de fyra nivåerna för att visa helheten.

Korta poänggivande kurser ger tillfälle till fördjupning inom ett avgränsat innehållsområde och de examineras för att erhålla högskolepoäng. Det kan förekomma kurser utan poäng, men samtliga kurser på den här nivån kräver förberedelser och egna studier i en omfattning som motsvarar ungefär 1 veckas heltidsstudier. Innehållsligt kan kurserna bygga vidare på teman från introduktionskurser eller fördjupande kurser, men de kan också behandla fristående innehåll. Kurserna annonseras i sedvanlig ordning och är öppna för externa sökande.

Exempel på kurser som vi planerar: Studiehandledning, Upphovsrätt, En förändrad lärarroll, Presentationsteknik, Videoredigering, Examination, Sociala medier, Informationskompetens och Hållbar utveckling.

Senast granskad:
Senast granskad: