Pedagogisk karriärstege

Våren 2013 fattade rektor beslut om att införa en pedagogisk karriärväg i form av en karriärstege vid Högskolan Dalarna. Liknande system finns redan vid en rad lärosäten.

Våren 2013 fattade rektor beslut om att införa en pedagogisk karriärväg i form av en karriärstege vid Högskolan Dalarna. Liknande system finns redan vid en rad lärosäten. En pedagogisk karriärväg innebär i korthet att den som är anställd som lärare (adjunkt, lektor eller professor) eller som har pedagogiska arbetsuppgifter (t ex bibliotekarier och IKT-pedagoger) genom att visa sina pedagogiska meriter ansöker om befordran till meriterad eller excellent lärare.

Pedagogisk karriärstege vid Högskolan Dalarna

Bakgrund till den pedagogiska karriärstegen

Försättsblad ansökan pedagogisk karriärstege

För meriterade lärare: Försättsblad ansökan excellent lärare

Ansökan

Sista ansökningsdatum är första måndagen i oktober. Det är ett datum som vi planerar hålla fast vid framöver. Ansökan skickas till registrator@du.se

Meriterade och excellenta lärare

Meriterade lärare

Kerstin Ahlberg (kah@du.se)
Lovisa Berg (lbg@du.se)
Jörgen Elbe (jel@du.se)
Monika Jansson (mjn@du.se)
Lenka Klimplova (lki@du.se)
Fredrik Land (fln@du.se)
Lee Nordevald-Sjöberg (lee@du.se)

Excellenta lärare
Anders Avdic (aav@du.se)
Katherina Dodou (kdo@du.se)
Mathias Hatakka (mht@du.se)
Charlotte Lindgren (cld@du.se)

Senast granskad: