Läsgruppen - en öppen arena för högskolepolitisk reflektion

Här visas läsgruppens olika träffar. Vårens träffar 2018 sker på tisdagar den 6/2, 20/3, 24/4 och 29/5.

Läsgruppen utgör en arena för högskolepolitisk reflektion vid Högskolan Dalarna. Den har alltsedan starten 2013 läst och gemensamt diskuterat texter om framförallt utvecklingen inom den högre utbildningen och haft ett särskild fokus på högskolepolitik i vid bemärkelse.

Ständigt närvarande är frågan vad en högskola är och vilka lärdomar som vi vid Högskolan Dalarna kan dra av den nationella och internationella debatten och utvecklingen inom den högre utbildningen.

Läsgruppen träffas c:a en gång i månaden under terminerna och är öppen för alla anställda vid Högskolan Dalarna. Träffarna annonseras på denna sida och på Du&Jag. För mer information och anmälan till Läsgruppens maillista, kontakta Sverre Wide på swi@du.se

Varmt välkomna till nästa läsgruppsträff!

Tid: Tisdag 24 april kl. 15.00-16.30

Lokal: Selma, Falun

Alla är varmt välkomna!

Vid vårens tredje läsgruppsträff diskuterar vi ett kärt tema, nämligen universitets roll i samhället och utvecklingen inom den högre utbildningen. Som vanligt anknyter vi i diskussionerna till situationen vid Högskolan Dalarna.

Denna gång läser vi Speaking of Universities, av Stefan Collini (Verso, 2017). Om denna bok skriver förlaget:

"In recent decades there has been an immense global surge in the numbers both of universities and of students. In the UK alone there are now over 140 institutions teaching more subjects to nearly 2.5 million students. New technology offers new ways of learning and teaching. Globalization forces institutions to consider a new economic horizon. At the same time governments have systematically imposed new procedures regulating funding, governance, and assessment. Universities are being forced to behave more like business enterprises in a commercial marketplace than centres of learning.

In Speaking of Universities, historian and critic Stefan Collini analyses these changes and challenges the assumptions of policy-makers and commentators. He asks: does 'marketization' threaten to destroy what we most value about education; does this new era of 'accountability' distort what it purports to measure; and who does the modern university belong to? Responding to recent policies and their underlying ideology, the book is a call to 'focus on what is actually happening and the clichés behind which it hides; an incitement to think again, think more clearly, and then to press for something better'."

Det är så vitt jag kan bedöma en bok som trots sitt särskilda fokus på utvecklingen i Storbritannien borde vara angelägen för alla som intresserar sig för utvecklingen inom den högre utbildningen i stort.

Så här avslutas recensionen av Speaking of universities i British Journal of Educational Studies:

"Collini's accessible prose and his eschewal of academic language makes this book an entertaining and provocative read, and one that supplies the linguistic tools necessary to follow through on his critical perspective. It has the potential to reach a large audience of educated observers, and as such is a compulsory read for anyone who cares about the future of what was once an internationally admired higher education system."

För mer information om boken, se:
https://www.versobooks.com/books/2403-speaking-of-universities

Boken (finns tyvärr inte på så många bibliotek, men) kan beställas för omgående leverans från förlag och e-bokhandlare.

Vårens första läsgruppsträff: Condorcets misstag: hoten mot staten och demokratin

Tid: Tisdag 20 mars kl. 15.00-16.30

Lokal: Selma, Falun

Alla är varmt välkomna!

Vid vårens andra läsgruppsträff diskuterar vi Per Molanders nya bok Condorcets misstag: hoten mot staten och demokratin (Stockholm: Weyler, 2017). Molander, som är ämbetsman och författare, är bekant i läsgruppen då vi tidigare läst både en bok/essä och en rapport av honom vilka båda stimulerat till eftertanke och diskussion. Molanders nya bok behandlar styrningen av offentlig sektor och torde därför vara av stort intresse för oss inom universitetsvärlden. Kanske kan också Högskolan Dalarna lära något av Molanders analys?

I Dalademokraten skrev Göran Greider bl.a. följande om Condorcets misstag:
"Molander pläderar för det vetenskapliga förnuftets och den starka statens återkomst så som ingen har gjort det på mycket länge. Det Molander ser idag är hur marknaden ätit sig in själva statsapparaten och urholkat ett offentligt etos genom det som kallas New Public Management: En offentlig sektor som härmar privat sektor... Condorcets misstag var hans - optimism. En tro på automatiken i rörelsen mot de upplysta samhällena. Men det finns ingen automatik. En stark stat är nödvändig för att ta de långsiktiga besluten, främja vetenskapligt förnuft och bedriva fördelningspolitik."

För mer information om boken, se: http://www.weylerforlag.se/bocker/condorcets-misstag/

Boken kan beställas för omgående leverans från förlag och e-bokhandlare och finns på flera bibliotek.

PS. Redan nu har vi beslutat att till aprilträffen läsa Stefan Collinis bok från förra året: Speaking of universities (Verso, 2017).

Vårens första läsgruppsträff: Imagined communities

Tid: Tisdag 6 februari kl. 15.00-16.30

Lokal: Selma, Falun

Alla är varmt välkomna!

Vid vårens första läsgruppsträff läser vi en riktig klassiker inom området nationalism, nämligen Benedict Andersons epokgörande (och mycket välskrivna) bok Imagined communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Verso: 2016). Boken har delvis förändrat synen på nationalism och nationalismens (och nationernas) historia och har utövat ett mycket stort inflytande inom flera vetenskaper. Boken utkom första gången 1983 och har sedan utkommit i reviderade upplagor. Den finns också i svensk översättning.

Boken har beskrivits bl.a. på följande sätt:
"One of the greatest ... deserves still to be central to our thinking about the world." T. J. Clark, London Review of Books

"Far and away the most influential study of nationalism ... As well-versed in novels and poetry as he was in scholarship, Anderson was an eloquent advocate for global culture." Jeet Heer, New Republic

"Anderson's knowledge of a vast range of relevant historical literature is most impressive; his presentation of the gist of it is both masterly and lucid." Edmund Leach, New Statesman

För mer information, se:
https://www.versobooks.com/books/2259-imagined-communities

http://daidalos.se/component/virtuemart/den-f%C3%B6rest%C3%A4llda-gemenskapen-reflexioner-kring-nationalismens-ursprung-och-spridning.htm?Itemid=181

Boken kan beställas för omgående leverans från förlag och e-bokhandlare och finns på flera bibliotek.

Läsgruppens tidigare träffar

Information om läsgruppens tidigare träffar finns i detta PDF-dokument.

Senast granskad:
Senast granskad: