Studentgenomgångar

Under de första veckor i varje termin genomför vi ett flertal kurser och genomgångar för många studenter.

Under de första veckor i varje termin har vi många kurser och genomgångar för studenter.

Vi håller många genomgångar i de system som studenter kommer att använda under sin studietid här på högskolan. Vi pratar bland annat om vår lärmiljö, Mina sidor, med mera.

Senast granskad:
Senast granskad: