Connect - steg 1 och 2

Connect (Samtal) används för samtal via webben. Det finns två kursnivåer, steg 1 och steg 2. Steg 1 är en obligatorisk grundkurs.

Kom ihåg att kontrollera att ditt headset och din webbkamera fungerar innan kurserna. Det gör du lättast i rummet "Supportcafé" som finns på samtal.du.se.

Kurserna hålls i rummet NGLC Utbildningsrum - lärare som hittar du under fliken "Övriga rum" på ovanstående webbadress.

Anmäl dig till kurser i Connect på Personalsidorna (observera att du behöver vara inloggad på högskolans webb för att länken ska fungera, annars visas ett felmeddelade).

Connect steg 1

Vi går grundligt igenom de huvudsakliga funktionerna i Connect, hur programmet är uppbyggt, hur de olika delarna fungerar, vad du kan göra och vad det finns för begränsningar med mera. Det ges också möjlighet att under kursen testa det som gås igenom. Kursen är nätbaserad och hålls i Connect. Inga förkunskaper krävs.

Connect steg 2

Denna kurs riktar sig till dig som har gått kursen Connect steg 1 och vill ha fördjupade kunskaper i att använda Connect. Här tar vi bland annat upp hur du kan ändra behörighet för andra deltagare, hur du skapar underrum, hur du kan spela in sitt möte och sedan publicera en länk till inspelning samt många andra extra funktioner. Efter kursen får du så kallad Host-behörighet i Connect vilket innebär att du får tillgång till alla särskilda funktioner som vi har gått igenom. Förkunskapskravet är att du har genomgått Connect steg 1. Kursen är nätbaserad och hålls i Connect.

Senast granskad: