FRL - Frivilliga Reflekterande Läsesällskapet

En läse- och diskussionscirkel för alla intresserade.

Frivilliga Reflekterande Läsesällskapet (FRL) i Borlänge

I enlighet med Högskolan Dalarnas vision och uppdrag, nämligen att vi ska verka för att skapa öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle, organiseras sedan hösten 2016 en läse- och dis-kussionscirkel i Borlänge. Avsikten är att en sådan cirkel ska vara öppen för alla intresserade, även om vi främst riktar oss mot Högskolans personal och studenter. Detta innebär att allmän-heten också är välkommen att delta. Ambitionen är att bidra till att skapa en frivillig mötesplats för intellektuellt stimulerande diskussioner.

Vår strävan i detta sammanhang är att diskutera både orsakerna eller bakgrunden till relevanta samhällsfrågor och lösningar eller alternativ, oberoende av olika ämnesgränser. Arbetsformen är seminarium, dvs. deltagarna uppmuntras vara förberedda och aktivt delta i diskussionen. Inför varje seminarium rekommenderas deltagarna ha läst en eller ett par texter som behandlar och ger olika perspektiv på relevanta samhällsfrågor. Litteraturen kan väljas av seminarieledarna eller på förslag av någon eller några seminariedeltagare. Vi planerar även att emellanåt bjuda in gäster och tanken är då att dessa ska föreslå litteratur att läsa inför det aktuella seminariet.

För att så många som möjligt ska kunna delta hålls våra möten under lunchtid och vi utgår från artiklar eller enskilda kapitel i en bok (inte hela böcker).

Hittills har vi diskuterat ämnen som "bildning" vs. "utbildning", intellektuellas samhällsansvar, samhälle och marknad, feministisk ekonomi, motivationsteorier och samtida utmaningar för demokratin.

Vid frågor kan Du vända dig till Jörgen Elbe (jel@du.se) eller Hajo Holtz (hht@du.se).

Välkommen!

Senast granskad: