Kursplanering - en översikt

Här visas en översikt för planering och utveckling av kurser.

1. Börja med målen

Översikt

Att ha översikt över arbetet med en kurs är oerhört viktigt så man inte förlorar sig i detaljer. Det är så lätt att kursen fylls med sådant som man tycker är viktigt men som inte stöds av målen. Så, i planeringen, återvänd hela tiden till de formulerade kursmålen för att motivera innehållet.

Stöd i arbetet

På sidan Kursutveckling.se finns ett verktyg för kurskonstruktion och en del länkar till dokument som ger stöd i arbetet.

Om du söker på Internet efter filmen "Teaching, teaching and understanding understanding" hittar du en bra presentation om hur undervisning enligt modellen "Constructive alignment" ter sig.

2. Examination

När målen är tydliga så fundera över hur kursen skall examineras och bestäm detta.

Examinationen har flera funktioner varav en formell som består av att kontrollera att studenterna har uppnått de mål som kursen, respektive högskolelagen, har föreskrivit och en informell i att påverka kvaliteten i studentens lärande. Examinationen sänder nämligen ett budskap till studenten om vad som krävs för att klara kursen och styr därmed både:

  • hur studenten kommer att arbeta med kursinnehållet
  • när studenten kommer att arbeta, exempelvis om examinationen företrädesvis kräver detaljkunskaper kommer studenten att arbeta mest strax före examinationstillfället samt
  • vad studenten kommer att rikta in sina studier på.

3. Läraktiviteter

När målen för kursen är tydliga och examinationsformen är klar planeras de läraktiviteter som är nödvändiga för studenten att nå kursens mål. Med läraktiviteter menas då allt det som studenten skall göra och lärare stödja.

"Learning does not occur in isolation and it is not a purely intellectual enterprise even when dealing with academic subjects. The extent to which we can sustain learning over time is a function of the emotional and personal support we can gain from others. " John Stephenson

Sex principer - enligt P. Ramsden

  1. Skapa intresse, nyfikenhet och förklara sammanhang.
  2. Visa omsorg och respekt för studenter och studenternas lärande.
  3. Ge studenterna lämpliga uppgifter och utmaningar. Ge respons på arbetena som hjälper studentens utveckling i riktning mot kursmålen.
  4. Ha tydliga mål och ge studenterna en intellektuell utmaning.
  5. Ge studenten frihet, kontroll och engagemang
  6. Lyssna och lär av studenterna

Kursvärdering – för utveckling

De mest centrala frågorna till studenterna bör vara hur väl kursens upplägg varit ett stöd för dem att nå kursmålen. Andra viktiga underlag och aspekter som bör beaktas vid den efterföljande kursanalysen är kursens ekonomiska ramar, lokaler, digitala stödstrukturer, schemavillkor, kurslitteratur och eventuellt andra lärares (som ingår i kursen) omdömen.

Senast granskad:
Senast granskad: