Kommunikation

Ofta skapar vi mening och sammanhang genom att samtala med andra. Lärarens uppgift är att erbjuda sig som samtalspart om det som skall meninggöras. Det kan också innebära att skapa arenor för samtal mellan studenter och studenter.

För att stimulera och underlätta lärande så är samtalet viktigt. Samtalet har olika former och det är viktigt att fundera vad som passar i "min" kurs. Det viktiga är att det stimuleras och integreras med kursen.

Vi lever också i en tid där våra kommunikationsmönster har förändrats med Internet. Möjligheterna att kommunicera över avstånd och tidsobundet har aldrig varit större.

Kommunikationen i digitala miljöer får inte tappas bort oavsett om kursen sker online eller på campus - eller både och.

Viktigt är att fundera över:

  • Rumsligheten - var sker samtalet?
  • Kommunikationens former: synkron - asynkron, diskussionsforum, seminarierum, gruppstorlek.
  • Kommunikationens syfte? Varför och om vad?
  • Kommunikativa strategier - hur stimulera och följa upp det som sker?
  • Kommunikation mellan studenter-studenter, lärare-studenter - hur sker detta löpande?
Senast granskad:
Senast granskad: