För att stimulera och underlätta lärande så är samtalet viktigt. Samtalet har olika former och det är viktigt att fundera vad som passar i "min" kurs. Det viktiga är att det stimuleras och integreras med kursen.

Vi lever också i en tid där våra kommunikationsmönster har förändrats med Internet. Möjligheterna att kommunicera över avstånd och tidsobundet har aldrig varit större.

Kommunikationen i digitala miljöer får inte tappas bort oavsett om kursen sker online eller på campus - eller både och.

Viktigt är att fundera över:

  • Rumsligheten - var sker samtalet?
  • Kommunikationens former: synkron - asynkron, diskussionsforum, seminarierum, gruppstorlek.
  • Kommunikationens syfte? Varför och om vad?
  • Kommunikativa strategier - hur stimulera och följa upp det som sker?
  • Kommunikation mellan studenter-studenter, lärare-studenter - hur sker detta löpande?
Senast granskad: