Information

Det finns olika typer av information som behöver förmedlas i en kurs. Allt från information om kursens upplägg till information om kursens innehåll.

Det viktiga är att informationen är tydlig och lättåtkomlig. Med dagens teknikresurser borde detta vara en inspirerande utmaning för varje lärare och kursansvarig att lösa.

Platsen där information om kursen såsom studiehandledning, schema och dylikt samlas är vår lärplattform Learn. Varje kurs har sitt eget digitala rum där texter, filmer, bilder, nyheter, länkar m.m. kan samlas på ett strukturerat sätt. Skall informationen ges live i form av en föreläsning så kan den med fördel spelas in så kursdeltagare som förhindrats närvara kan ta del av den. Teknik och stöd för detta kan du kontakta NGL-centrum om.

När kurshandbok/studiehandledning skrivs så att kursens form (schema) och innehåll (läraktiviteter) förklaras hur de förhåller sig till kursens mål och examination är mycket vunnit både för studenter och lärare.

Senast granskad:
Senast granskad: