Planeringsstöd

Denna sida är ett försök att ge stöd åt arbetet att konstruera och utforma en kurs. Om förarbetet i kurskonstruktionen görs noggrant förenklas mycket när kursen väl ska genomföras, både för lärare och studenter.

Vi har samlat en del resurslänkar för den som vill fördjupa sig i processen men texten här på webbsidan bör ge tillräckligt stöd för att arbeta med kurskonstruktion och genomförandet av undervisningen. Materialet utgår från det som kallas constructive alignment som betonar sambandet mellan kursmål, undervisningsformer och examination och att fokus i planeringen blir studenternas lärande.

Kursens sammanhang och målgrupp

Det är skillnad om kursen ingår i ett större sammanhang (program), är fristående, går på helfart, halvfart, fri fart eller om kursen riktar sig till en specifik målgrupp eller inte. Allt detta måste beaktas innan kursen tar form för att sedan anpassas efter det. Varje sammanhang har sina utmaningar och möjligheter.

Att börja i rätt ordning

Den logiska ordningen i att planera en kurs är följande:

  1. Börja med att funder på vad målen innebär. Vilka kunskaper, förmågor och förhållningssätt skall studenten utveckla?
  2. Fundera sedan på hur dessa skall examineras och på så sätt garantera att studenten når alla mål. I detta sammanhang bör också betygskriterier formuleras.
  3. När punkt 1 och 2 är genomarbetade bestäms vilka läraktiviteter som skall ingå i kursen. Läraktiviteter inkluderar allt som vi planerar att studenten skall göra/erfara under kursens gång för att klara examinationen och på så sätt nå (alla) kursmålen.

På sidan Kursutveckling finns ett verktyg för kurskonstruktion och filmen "Teaching teaching & understanding understanding" illustrerar hur tänkandet kring undervisning enligt denna modell ter sig.

För Högskolan Dalarna finns ett webstöd för sammanställandet av kursplanen som harmonierar med vår administrativa och grafiska profil. Gå till "Mina kursplaner". Observera att du behöver vara inloggad på högskolans webbplats för att länken ska fungera.

Senast granskad:
Senast granskad: