Arbeta med kursplaner

Kursplaner är centrala dokument för högskolans utbildningar. Här presenterar vi både en visionär text om kursplaner och en guide kring att skriva kursplaner.
Senast granskad: