NGL-centrum

Nästa Generations Lärande-centrum (NGLC) har som uppgift att stödja den pedagogiska verksamheten vid Högskolan Dalarna. Det gör vi bland annat genom högskolepedagogiska kurser och seminarier  samt genom att tillhandahålla en digital lärmiljö med support för lärare och studenter.

Nästa generations lärande (NGL)

Nästa generations lärande används som begrepp av flera organisationer. Högskolan Dalarnas syn på begreppet Nästa generations lärande (NGL) innebär att utveckla och utforska strategier för att möjliggöra lärande i en föränderlig och digitaliserad värld.

Pedagogiskt stöd

Vi bedriver en lättillgänglig och serviceorienterad support. Detta har visat sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att stödja utvecklingen och förändringen mot nätbaserat lärande.

Personal och studenter har tillgång till pedagogiskt och tekniskt stöd från oss via e-post, telefon eller genom att träffa oss i Zoom Supportcaféet
Support finns måndag-torsdag kl 08.00 – 22.00 samt fredag kl 08.00 – 16.00.
Supporttelefon för studenter: 023-77 8888
Supporttelefon för lärare: 023-77 8999
E-post: support@du.se 

Studieverktyg

Vi ansvarar för ett stort utbud av studieverktyg i vilka vi ger både kurser och daglig support. Som personal kan du anmäla dig till de olika kurserna via Personalsidorna.

Till studenter erbjuder vi vid terminsstarter kurser i systemen Learn och Connect. Till vissa studieverktyg har vi inga planerade kurser. Vänligen kontakta oss om du saknar en kurs i något av följande studieverktyg.

 • Learn är vår nätbaserade lärmiljö där alla våra utbildningar och kurser administreras.
 • Zoom eller Samtal är ett program för träffar och seminarier via nätet. Med Zoom kan personal och studenter träffas, samtala och dela information med varandra.
 • Inspelningsstudion används när lärare vill spela in sina föreläsningar för att till exempel göra dem tillgängliga för sina studenter.
 • MoveON; vår webbaserade databas med partneruniversitet samt portal för utbytesstudier. Läs mer om utbytesstudier här.
 • Play är högskolans nya mediatjänst för video, bild och ljud. Som inloggad på högskolans får du tillgång till ett personligt utrymme, där du kan ladda upp, spela in och publicera media. I Learn kommer du åt funktionen under namnet ”Play” (tidigare stod det "My Media")
 • Padlet kan användas till brainstorming, medskapande möten eller varför inte planering av ett kommande projekt? 
 • Wooclap är ett responsverktyg för att hålla studenterna aktiva under föreläsningar samt ett enkelt sätt att kolla av hur pass väl de hängt med. Den pedagogiska grundtanken är att aktivera långtidsminnet så att lärandet ökar. Programvaran ligger helt på nätet vilket gör att du kan logga in på ditt konto från vilken dator som helst.

Utveckling

Vi bedriver även utveckling av befintliga verktyg, såsom att ta del av direktsända föreläsningar. 

NEXT

Next är en utvecklingsverksamhet där en lärare kan komma med lärare med en idé eller behov som avdelningen tillsammans med läraren hjälper till att testa och eventuellt realisera. För att skicka in ett förslag (idé eller behov) fyll i beställningsformuläret: Next-projekt 

Några exempel:

 • Förkunskapstest/nivåtest i språk (italienska i detta fall), där personer saknar betyg från svenskt gymnasium och som inte är italiensk modersmålstalare. Behovet är att kunna testa blivande studenter för att läraren ska kunna bedöma om en student kan börja på Nybörjarkurs I, II eller grundnivå I. Testerna görs återkommande under läsåret efter förfrågan. Läs mer
 • Behov av att förnya en kurs som tidigare endast varit tillgänglig för campusstudenter, men nu kommer vara även nätbaserad. Läraren vill göra studenter extra aktiva med frågeställningar mellan korta föreläsningssessioner (inspelade eller live) och utnyttja seminarietiden enligt flipped classroom.  
 • Behov av ett verktyg som motsvarar en whiteboard där case kan diskuteras och växa fram under seminariediskussioner. 
 • Behov av stöd för motsvarighet till Sympodium. Lösning: dator med touchskärm, med penna och rätt programvarustöd. 
 • Uppdrag att avveckla den gamla Wikin. Behov hos lärare som fortfarande använder den inventeras och hitta lösning för behov. 
 • Behov att hitta ett motsvarande arbetssätt som är smidigt i Zoom där lärare tidigare laddat upp dokument som följt med studenter ut i Breakoutrummen i Adobe Connect. 

Zoom

Vi har gjort en integrering av Zoom till vårt lokalbokningssystem (Timeedit). Fördelen med detta är att det är lättare för studenter (och även support-personal) att snabbt hitta var studenten ska vara. Mer om det här.

Kontakt

Senast granskad:
Senast granskad: