NGL-centrum

Nästa Generations Lärande-centrum (NGLC) har som uppgift att stödja den pedagogiska verksamheten vid Högskolan Dalarna. Det gör vi bland annat genom högskolepedagogiska kurser och seminarier  samt genom att tillhandahålla en digital lärmiljö med support för lärare och studenter.

Nästa generations lärande (NGL)

Nästa generations lärande används som begrepp av flera organisationer. Högskolan Dalarnas syn på begreppet Nästa generations lärande (NGL) innebär att utveckla och utforska strategier för att möjliggöra lärande i en föränderlig och digitaliserad värld.

Pedagogiskt stöd

Har du funderat på vad som krävs för att erbjuda din kurs via nätet? Eller kanske öka digitala inslag på dina campuskurser? Läs mer på Att undervisa via nätet

Vi bedriver en lättillgänglig och serviceorienterad support. Detta har visat sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att stödja utvecklingen och förändringen mot nätbaserat lärande.

Personal och studenter har tillgång till pedagogiskt och tekniskt stöd från oss via e-post, telefon eller genom att träffa oss i Zoom Supportcaféet
Support finns måndag-torsdag kl 08.00 – 22.00 samt fredag kl 08.00 – 16.00.
Supporttelefon för studenter: 023-77 8888
Supporttelefon för lärare: 023-77 8999
E-post: support@du.se 

Studieverktyg

Vi ansvarar för ett stort utbud av studieverktyg i vilka vi ger både kurser och daglig support. Som personal kan du anmäla dig till de olika kurserna via Personalsidorna.

Till studenter erbjuder vi vid terminsstarter kurser i systemen Learn och Connect. Till vissa studieverktyg har vi inga planerade kurser. Vänligen kontakta oss om du saknar en kurs i något av följande studieverktyg.

 • Learn är vår nätbaserade lärmiljö där alla våra utbildningar och kurser administreras.
 • Connect eller Samtal som vi kallar plattformen, är ett program för träffar och seminarier via nätet. Med Connect kan personal och studenter träffas, samtala och dela information med varandra.
 • Zoom är också ett ett program för träffar och seminarier via nätet. Med Zoom kan personal och studenter träffas, samtala och dela information med varandra.
 • Videochatten är ett system för direktsända föreläsningar via nätet där du kan titta på dem från någon av våra fysiska föreläsningssalar.
 • Inspelningsstudion används när lärare vill spela in sina föreläsningar för att till exempel göra dem tillgängliga för sina studenter.
 • Adobe Presenter används för att lägga till ljud och video till redan skapade PowerPoint-presentationer.
 • MoveON; vår webbaserade databas med partneruniversitet samt portal för utbytesstudier. Läs mer om utbytesstudier här.
 • Play är högskolans nya mediatjänst för video, bild och ljud. Som inloggad på högskolans får du tillgång till ett personligt utrymme, där du kan ladda upp, spela in och publicera media. I Learn kommer du åt funktionen under namnet ”My Media

Utveckling

Vi bedriver även utveckling av befintliga verktyg, såsom att ta del av direktsända föreläsningar. 

NEXT

Next är en utvecklingsverksamhet där en lärare kan komma med lärare med en idé eller behov som avdelningen tillsammans med läraren hjälper till att testa och eventuellt realisera. För att skicka in ett förslag (idé eller behov) fyll i beställningsformuläret: Next-projekt 

Några exempel:

 • Förkunskapstest/nivåtest i språk (italienska i detta fall), där personer saknar betyg från svenskt gymnasium och som inte är italiensk modersmålstalare. Behovet är att kunna testa blivande studenter för att läraren ska kunna bedöma om en student kan börja på Nybörjarkurs I, II eller grundnivå I. Testerna görs återkommande under läsåret efter förfrågan. Läs mer
 • Behov av att förnya en kurs som tidigare endast varit tillgänglig för campusstudenter, men nu kommer vara även nätbaserad. Läraren vill göra studenter extra aktiva med frågeställningar mellan korta föreläsningssessioner (inspelade eller live) och utnyttja seminarietiden enligt flipped classroom.  
 • Behov av ett verktyg som motsvarar en whiteboard där case kan diskuteras och växa fram under seminariediskussioner. 
 • Behov av stöd för motsvarighet till Sympodium. Lösning: dator med touchskärm, med penna och rätt programvarustöd. 
 • Uppdrag att avveckla den gamla Wikin. Behov hos lärare som fortfarande använder den inventeras och hitta lösning för behov. 
 • Behov att hitta ett motsvarande arbetssätt som är smidigt i Zoom där lärare tidigare laddat upp dokument som följt med studenter ut i Breakoutrummen i Adobe Connect. 

Zoom

Vi har gjort en integrering av Zoom till vårt lokalbokningssystem (Timeedit). Fördelen med detta är att det är lättare för studenter (och även support-personal) att snabbt hitta var studenten ska vara. Mer om det här.

2002 grundas IKT-pedagogiskt centrum vid Högskolan Dalarna. Avdelningen, som till en början består av tre personer, får i uppdrag att ge support och stöd till studenter och lärare i distansutbildning. Fem år senare påbörjar Högskolan Dalarna utveckling av Videochat - ett system för att livesända föreläsningar, Högskolan inför Fronter som lärplattform och IKT-pedagogiskt centrums personalstyrka uppgår till fem personer. Nätbaserad utbildning växer vid Högskolan Dalarna. Mycket tack vare språkämnena så ökar behovet av antalet användare i Marratech, som vid tiden används som videokonferensverktyg. Fler licenser köps in.

2008 anställs ytterligare två personer vid IKT-pedagogiskt centrum och avdelningen består nu av sju personer. Samma år läggs Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet och NSHU ned och med det avstannar utvecklingen inom nätbaserad utbildning i hög omfattning vid landets lärosäten. Dock ej vid Högskolan Dalarna utan tvärtom, med rektor Agneta Stark vid rodret satsar Högskolan nu mer på nätbaserad utbildning

2009 Denna satsning är en av anledningarna till att Högskolan Dalarna är bland de snabbast växande lärosätena i landet. Särskild utveckling gör Högskolan Dalarna unik med bland annat livestreamade föreläsningar via Videochat och en stor användning av realtidsmöten på nätet.

Samtidigt köps Marratech upp av Google och Högskolan övergår till att som första svenska lärosäte nyttja Adobe Connect. Högskolan väljer att stå utanför SUNETs gemensamma projekt att gå över till Adobe Connect och väljer istället att drifta en egen installation. Högskolan Dalarna blir snabbt störst i landet vad gäller nyttjande av Adobe Connect i undervisningen.

Under året projektanställs en medieproducent vid Högskolan Dalarna i syfte att höja kvaliteten på Högskolans inspelade föreläsningar.

2010 - IKT-pedagogiskt centrum består nu av 9 medarbetare och är en utvecklande, supporterande och drivande enhet inom nätbaserad utbildning. Högskolan Dalarna är först i landet med att publicera sig på iTunesU.

Högskolan Dalarna börjar nu en strategisk satsning på NGL (nästa generations lärande) för att utveckla högskolan till att bli ledande inom högre utbildning och nätbaserat lärande/lärande med stöd av IT, inte på nät utan även på campus. Högskolan får tre miljoner kronor av KK-stiftelsen för att utveckla forsknings- och utvecklingsprogrammet NGL.

Vid slutet av året har IKT sammantaget 11 medarbetare, exklusive de heltidsanställda som jobbar med NGL-programmet.

2011 inleds de första lärar-initierade utvecklingsprojekten inom NGL-programmet och forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser startar på hösten sin första termin. Den består då av 14 doktorander, 11 med bas i Dalarna och 3 med sin bas vid Örebro Universitet, som driver forskarskolan tillsammans med Högskolan Dalarna.

Under året utarbetas även planer på att ombilda och utvidga IKT-pedagogiskt centrum och på hösten presenteras NGL-Centrum - en enhet bestående av tidigare IKT-pedagogiskt centrum, NGL-programmets utvecklingsdel och högskolepedagogiken.

2012 har NGL-programmet fått upp ångan ordentligt. Programmet omsätter 23 miljoner (Utveckling 14 mkr och forskning 9 mkr) och består av såväl en forskarskola som över 25 utvecklingsprojekt. NGL-Centrum fortsätter arbeta med uppdraget att ge support och stöd i pedagogisk utveckling, såväl på nätet som på campus. Den andra Next Generation Learning Conference äger rum och lockar över 200 deltagare från ett flertal länder.

Årsrapport 2012 (pdf)

2013 var crescendot för arbetet med en gemensam supportorganisation. Tidigare hade avdelningar för sig självt ansvarat för olika delar av support mot studenter och personal. Men med projektet om en gemensam supportorganisation effektiviserades arbetet och en bättre mer enhetlig support tillgängliggjordes. NGL projektet Benchmarking av Sjuksköterskeprogrammet tilldelas utmärkelsen E-xcellence Associates in Quality av European Association of Distance Teaching (EADTU).

Årsrapport 2013 (pdf)

2014 NGL-programmet är inne på sitt avslutande år och 12 stycken NGL projekt beviljas medel för året. Kommersialiseringen av högskolans egenproducerade lösning för streaming och inspelning av föreläsningar, Videochat, börjar användas vid Lunds Universitet. Utöver detta samarbete har fler lärosäten och organisationer visat intresse över Videochat vars enkelhet har en stor del i detta. Det tidigare NGL projektet Flexibla undervisningsformer i samarbete med Hargeisa University, Somaliland beviljas medel från SIDA och samarbetet mellan Högskolan Dalarna och universiteten i Hargeisa och Amoud gällande Barnmorskeutbildning fortsätter. Under året beslutar högskolan om projektet eDU, som innebär en satsning på hela den digitala miljön på lärosätet och innefattar omkring 30 personal från olika avdelningar.

I november månad nomineras Högskolan Dalarna till den prestigefyllda Education award 2014 i samband med konferensen Wharton SEI Center for Advanced Studies in Management at the University of Pennsylvania in Management and Quacquarelli Symonds (QS). Bidraget är inom e-learning innovation med fokus på pedagogisk utveckling och hur lärosätet arbetar med synkron kommunikation.

2015 Högskolan Dalarna får en ny vision där NGL fortsatt har en stark ställning. Den tredje Next Generation Learning Conference planeras till 18-19 november och starka band till KTH och Umeå Universitet knyts. Under våren tilldelas det nyligen avslutade NGL projektet Benchmarking av språk utmärkelsen E-xcellence Associates in Quality av European Association of Distance Teaching (EADTU). Under de senaste åren har NGL centrum haft studiebesök från hela världen för att studera hur vi arbetar och utvecklar inom NGL-området. Mellan 20-25 studiebesök sker per år.

Avdelningen arbetar med att utveckla den högskolepedagogiska planen för lärosätet. Vid halvårsskiftet har NGL centrum sammantaget 21 medarbetare. Tyvärr beslutas det under året att avdelningens Medieproduktion skall avvecklas.

2016 Arbetet med eDU-projektet fortsätter och fokus läggs nu på att utveckla lärplattform där vi tittar på externa leverantörer som på bästa sätt kan tillgodose våra pedagogiska krav men även vara en naturlig del i vår nya lärmiljö som genomsyras av Next Generation Learning och Making Learning Possible.

Avdelningen har under detta år arbetat med att utveckla vår pedagogiska avsiktsförklaring vilket skett genom flertalet pedagogiska seminarium.

Senast granskad: