Rektorsfunktionen

Rektorsfunktionen ansvarar för strategiskt stöd till rektor med fokus på utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsuppföljning.

Vicerektor för samverkan/Samverkanschef: Sigrid Saveljeff

Vicerektor för samverkan/samverkanschef har ett särskilt ansvar för att leda och utveckla samverkansfrågor i ett högskoleövergripande perspektiv och representera högskolan i förhållande till högskolans samarbetspartners och andra intressenter. Samverkanschef rapporterar direkt till rektor och ingår i Högskolan Dalarnas ledningsråd.

Vicerektor utbildning: Jonas Tosteby

Vicerektor för utbildning har ett särskilt ansvar för det övergripande strategiska arbetet med Högskolans utbildningsutbud och de stödjande och styrande processerna. Vicerektor för utbildning rapporterar direkt till rektor och ingår i Högskolan Dalarnas ledningsråd.

Prorektor: Jörgen Elbe

Prorektor är rektors ställföreträdare och tjänstgör i dennes ställe och ersätter rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Prorektor rapporterar direkt till rektor. Prorektor är ordförande i forskningsberedningen.

 

Senast granskad: