Rektor

Martin Norsell är den åttonde rektorn vid Högskolan Dalarna sedan lärosätet grundades 1977.

Martin Norsell

Kort om Martin Norsell

Martin Norsell är den åttonde rektorn vid Högskolan Dalarna sedan lärosätet grundades 1977.

Martin är ursprungligen doktor i flygteknik och professor i militärteknik. Han kommer närmast från uppdraget som prorektor och forskningschef på Försvarshögskolan. Martin har under många år haft en rad olika ledningsuppdrag inom högre utbildning.

Om uppdraget som rektor och framtiden

Jag ser fram mot att vara en del i Högskolan Dalarnas positiva utveckling och fortsätta med implementeringen av den fastställda visionen "Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle". Högskolan Dalarna var först i Sverige med ett godkänt kvalitetssystem. Det ständigt pågående arbetet med att stärka kvalitén och attraktiviteten i högskolans utbildning och forskning är en viktig del. En central del är även att finna långsiktigt ökande finansiering för högskolans tre forskarutbildningar.

Högskolan Dalarna ligger i framkant i arbetet med digitalisering och nätbaserad utbildning, det vi kallar next generation learning. Nätbaserad undervisning är framtiden och jag vill vara med och driva dessa framtidsinriktade studier. Med det menar jag inte att campusförlagd undervisning och ett levande campus är mindre viktigt. Det mänskliga mötet och att man träffas i verkligheten är fortfarande viktigt. De fysiska träffarna och de nätbaserade stöttar varandra. Två saker som tillsammans blir bättre än var för sig.

En annan viktig fråga är Högskolan Dalarnas samverkan med företag och organisationer både i regionen, nationellt och internationellt. Det samarbetet bör öka, inte minst med tanke på att förbättra och öka andelen forskningen till de tre områden där Högskolan Dalarna har erhållit forskarutbildningstillstånd. Indirekt stärker detta även utbildningen.

Ett lärosäte är inget utan sina studenter. Högskolan Dalarnas studenterna har minst en tredelad roll - de är dels "kunder" men även vår produkt och samtidigt våra framtida medarbetare, det är därför viktigt att våra studenter får det stora inflytande i våra beslut de förordningsmässigt har.

Senast granskad:
Senast granskad: