Från och med hösten 2015 publiceras här nämndens rapporter efter utvärdering samt utlåtanden efter genomförda utvärderingar och utvecklingsplaner.

Områdesnämnden Humaniora och språk

Ledamöter

 • Katherina Dodou, ordförande
 • Mattias Aronsson, vice ordförande
 • Lovisa Berg
 • Torsten Hylén
 • Christina Romlid

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Områdesnämnden Samhällsvetenskap

Ledamöter

 • Ingrid Grosse, ordförande
 • Lenka Klimplova, vice ordförande
 • Kjetil Duvold
 • Jenny Lönnemyr
 • Camilla Widerlöv

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Områdesnämnden Teknik och naturvetenskap

Ledamöter

 • Hasan Fleyeh, ordförande
 • Johan Heier, vice ordförande
 • Roger Johansson
 • Sören Johansson
 • Thorbjörn Swenberg

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Områdesnämnden Utbildningsvetenskap

Ledamöter

 • Patrik Larsson, ordförande
 • Juvas Marianne Liljas, vice ordförande
 • Lars Båtefalk
 • Eva-Lena Erixon
 • Susanne Römsing

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar 

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Stipendier 

Områdesnämnden Vård och omsorg

Ledamöter

 • Ingrid From, ordförande
 • Tobias Rudholm Feldreich, vice ordförande
 • Kari Jess
 • Mari-Cristin Malm
 • Sefija Larsson Melkic

Områdesnämndens rapporterefter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Senast granskad: