Områdesnämnder

Områdesnämnderna har sedan 2012 genomfört systematiska utvärderingar av högskolans huvudområden, utbildningsprogram och ämnen. Utvärderingarna sker i sexårscykler.

Från och med hösten 2015 publiceras här nämndens rapporter efter utvärdering samt utlåtanden efter genomförda utvärderingar och utvecklingsplaner.

Områdesnämnden för Humaniora

Områdesnämnden för Humaniora omfattar utbildningsområdena inom språk och humaniora.

Ledamöter

 • Torsten Hylén (ordförande)
 • Irina Karlsohn (vice ordförande)
 • Lars Berge
 • Maren Eckhart
 • David Gray                                   

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Områdesnämnden för Samhällsvetenskap

Områdesnämnden för Samhällsvetenskap omfattar utbildningsområdena inom Ekonomi, Statsvetenskap, Sociologi, Kulturgeografi, Turism och Arbetsvetenskap.

Ledamöter

 • Lenka Klimplova (ordförande)
 • Jenny Lönnemyr (vice ordförande / tillförordnad ordförande HT 20)
 • Daniel Brandt
 • Anna G HiIlman
 • Mats Öhlen                                  

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Områdesnämnden för Teknik och medier

Områdesnämnden för Teknik och medier omfattar utbildningsområdena inom teknik och medier.

Ledamöter

 • Roger Nyberg (ordförande)
 • Thorbjörn Swenberg (vice ordförande)
 • Johan Heier
 • Tanja Jörgensen
 • Berk Sirman 

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Områdesnämnden för Utbildningsvetenskap

Områdesnämnden för Utbildningsvetenskap omfattar utbildningsområdena inom Lärarutbildning och Pedagogiskt arbete.

Ledamöter

 • Patrik Larsson (ordförande)
 • Juvas Marianne Liljas (vice ordförande)
 • Anna Annerberg
 • Lars Båtefalk
 • Eva-Lena Erixon

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar 

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Stipendier 

Områdesnämnden för Hälsa

Områdesnämnden för Hälsa omfattar utbildningsområdena inom Omvårdnad, Medicinsk vetenskap, Idrotts- och Hälsovetenskap samt Socialt arbete.

Ledamöter

 • Kari Jess (ordförande)
 • Malin Tistad (vice ordförande)
 • Ann-Sofi Källberg
 • Susanna Nordin
 • Marit Nybelius              

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Senast granskad:
Kontakt
Nämndkansliansvarig
Utbildnings- och forskningskansliet (UFK)
Senast granskad: