Områdesnämnder

Områdesnämnderna har sedan 2012 genomfört systematiska utvärderingar av högskolans huvudområden, utbildningsprogram och ämnen. Utvärderingarna sker i sexårscykler.
Områdesnämndernas ordförande
Områdesnämndernas ordförande. Från vänster: Åsa Wedin (ordf. FUN), Katherina Dodou, Patrik Larsson, Hasan Fleyeh, Ingrid Grosse och Ingrid From.

Från och med hösten 2015 publiceras här nämndens rapporter efter utvärdering samt utlåtanden efter genomförda utvärderingar och utvecklingsplaner.

Områdesnämnden för Humaniora

Områdesnämnden för Humaniora omfattar utbildningsområdena inom språk och humaniora.

Ledamöter

 • Katherina Dodou (ordförande), docent engelska
 • Torsten Hylén (vice ordförande), docent religionsvetenskap
 • Lovisa Berg, lektor arabiska
 • Lars Berge, lektor historia
 • Irina Karlsohn, lektor ryska

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Områdesnämnden för Samhällsvetenskap

Områdesnämnden för Samhällsvetenskap omfattar utbildningsområdena inom Ekonomi, Statsvetenskap, Sociologi, Kulturgeografi, Turism och Arbetsvetenskap.

Ledamöter

 • Ingrid Grosse (ordförande), lektor sociologi
 • Lenka Klimplova (vice ordförande), lektor företagsekonomi
 • Anna Gudmundsson Hillman, adjunkt arbetsvetenskap
 • Jenny Lönnemyr, adjunkt statsvetenskap
 • Camilla Widerlöv, adjunkt rättsvetenskap

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Områdesnämnden för Teknik och medier

Områdesnämnden för Teknik och medier omfattar utbildningsområdena inom teknik och medier.

Ledamöter

 • Hasan Fleyeh (ordförande), lektor datateknik
 • Johan Heier (vice ordförande), adjunkt energi och miljöteknik
 • Tanja Jörgensen, adjunkt ljud och musikproduktion
 • Berk Sirman, adjunkt ljud och musikproduktion
 • Thorbjörn Swenberg, lektor bildproduktion

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Områdesnämnden för Utbildningsvetenskap

Områdesnämnden för Utbildningsvetenskap omfattar utbildningsområdena inom Lärarutbildning och Pedagogiskt arbete.

Ledamöter

 • Patrik Larsson (ordförande), docent svenska
 • Juvas Marianne Liljas (vice ordförande), lektor pedagogiskt arbete
 • Lars Båtefalk, lektor historia
 • Eva Lena Erixon, lektor matematikdidaktik
 • Susanne Römsing, adjunkt kemi

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar 

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Stipendier 

Områdesnämnden för Hälsa

Områdesnämnden för Hälsa omfattar utbildningsområdena inom Omvårdnad, Medicinsk vetenskap, Idrotts- och Hälsovetenskap samt Socialt arbete.

Ledamöter

 • Ingrid From (ordförande), lektor omvårdnad
 • Kari Jess (vice ordförande), lektor socialt arbete
 • Ann-Sofie Källberg, lektor omvårdnad
 • Mari Christin Malm, lektor Sexuell, reproduktiv och perintal hälsa
 • Sefija Larsson, adjunkt omvårdnad

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Senast granskad:
Kontakt
Nämndkansliansvarig
Utbildnings- och forskningskansliet