Områdesnämnder
3 min läsning

Områdesnämnderna har sedan 2012 genomfört systematiska utvärderingar av högskolans huvudområden, utbildningsprogram och ämnen. Utvärderingarna sker i sexårscykler.

Från och med hösten 2015 publiceras här nämndens rapporter efter utvärdering samt utlåtanden efter genomförda utvärderingar och utvecklingsplaner.

Områdesnämnden Humaniora och språk

Ledamöter

 • Katherina Dodou (ordförande)
 • Torsten Hylen (vice ordförande)
 • Lovisa Berg
 • Lars Berge
 • Irina Karlsohn

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Områdesnämnden Samhällsvetenskap

Ledamöter

 • Ingrid Grosse (ordförande)
 • Lenka Klimplova (vice ordförande)
 • Anna Gudmundsson Hillman
 • Jenny Lönnemyr
 • Camilla Widerlöv

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Områdesnämnden Teknik och naturvetenskap

Ledamöter

 • Hasan Fleyeh (ordförande)
 • Johan Heier (vice ordförande)
 • Tanja Jörgensen
 • Berk Sirman
 • Thorbjörn Swenberg

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Områdesnämnden Utbildningsvetenskap

Ledamöter

 • Patrik Larsson (ordförande)
 • Juvas Marianne Liljas (vice ordförande)
 • Lars Båtefalk
 • Eva Lena Erixon
 • Susanne Römsing

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar 

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Stipendier 

Områdesnämnden Vård och omsorg

Ledamöter

 • Ingrid From (ordförande)
 • Kari Jess (vice ordförande)
 • Ann-Sofie Källberg
 • Mari Christin Malm
 • Sefija Larsson

Områdesnämndens rapporter efter utvärderingar

Områdesnämndens utlåtanden efter utvärderingar

Utvecklingsplaner

Senast granskad: