Kollegiala nämnder
3 min läsning

Kollegiala nämnder är beslutande organ inom Högskolans organisation som ansvarar för enskilda frågor eller områden.

Närmare information från nämnderna, såsom protokoll och beslut gällande fördelningen av forskningsanslaget, finns att läsa för Högskolans anställda på vårt intranät. 

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN)

UFN är det högsta kollegialt sammansatta organet inom högskolan och har en roll som motsvarar fakultetsnämnden vid ett universitet. UFN ansvarar för säkring och utveckling av kvalitet inom utbildning och forskning samt beslutar om relevanta styrdokument.

Kontakt UFN

 • Ordförande: Catharina Nyström Höög, dekan
 • Vice ordförande: Linda Vixner, prodekan

Övriga ledamöter

 • Mattias Aronsson
 • Chris Bales
 • Marie Elf
 • Roger Melin
 • Albina Pashkevich

Forskarutbildningsnämnden (FUN)

Högskolan har examenstillstånd på forskarnivå inom mikrodataanalys, pedagogiskt arbete och hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. Högskolan har också doktorander inskrivna vid andra lärosäten verksamma inom Högskolan Dalarnas forskningsprofiler. Ansvaret för frågor om forskarutbildning vilar främst på forskarutbildningsnämnden som är underställd UFN och har en nära koppling till forskningsprofilerna.

Kontakt FUN

 • Ordförande: Åsa Wedin, professor i pedagogiskt arbete, svenska som andra språk
 • Vice ordförande: Thomas Sedelius, professor i statsvetenskap

Övriga ledamöter

 • Erik Backman, docent pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap, idrotts- och hälsovetenskap
 • Hanna Hodacs, docent i historia
 • Johan Håkansson, professor i mikrodataanalys

Doktorandrepresentanter

 • Charlie Lindgren, doktorand mikrodataanalys
 • Sofia Gille, doktorand pedagogiskt arbete

Områdesnämnder

Underställda UFN finns fem områdesnämnder med ansvar för säkring och utveckling av utbildningens kvalitet inom respektive område. Detta sker i form av systematisk utvärdering och fastställande av utbildningsplaner. För granskningsrapporter, utlåtanden och utvecklingsplaner samt ledamöter, se länkar under respektive nämnd.

Områdesnämndernas 6-årsplan för utvärderingar (pdf)

Områdesnämnden Humaniora och språk

Kontakt Humaniora och språk

 • Ordförande: Katherina Dodou
 • Vice ordförande: Torsten Hylen

Områdesnämnden Humaniora och språk

Områdesnämnden Samhällsvetenskap

Kontakt Samhällsvetenskap

 • Ordförande: Ingrid Grosse
 • Vice ordförande: Lenka Klimplova

Områdesnämnden Samhällsvetenskap

Områdesnämnden Teknik och naturvetenskap

Kontakt Teknik och naturvetenskap

 • Ordförande: Hasan Fleyeh
 • Vice ordförande: Johan Heier

Områdesnämnden Teknik och naturvetenskap

Områdesnämnden Utbildningsvetenskap

Kontakt Utbildningsvetenskap

 • Ordförande: Patrik Larsson
 • Vice ordförande: Juvas Marianne Liljas, vice ordförande

Områdesnämnden Utbildningsvetenskap

Områdesnämnden Vård och omsorg

Kontakt Vård och omsorg

 • Ordförande: Ingrid From
 • Vice ordförande: Kari Jess

Områdesnämnden Vård och omsorg

Anställningsförslagsutskottet

Vid Högskolan finns ett anställningsförslagsutskott (AFU) som på uppdrag av UFN handlägger frågor om anställning av lärare inom kategorierna professor, lektor och forskarassistent, liksom frågor om antagning av oavlönad docent samt befordringsärenden. AFU arbetar med uppgifter enligt särskild instruktion från Rektor.

Kontakt Anställningsförslagsutskottet

 • Ordförande: Catharina Nyström Höög, dekan
 • Vice ordförande: Marie Elf

Övriga ledamöter

 • Tomas Axelson, docent religionsvetenskap
 • Jan Florin, docent omvårdnad
 • Susanna Heldt Cassel, professor kulturgeografi
Senast granskad: