Mångfaldsrådet

1 min läsning
Mångfaldsrådet diskuterar aktuella frågor inom området och initierar aktiviteter för att främja mångfald och motverka diskriminering.

Mångfaldsrådet diskuterar aktuella frågor inom området och initierar aktiviteter för att främja mångfald och motverka diskriminering. Mångfaldsrådet har även till uppgift att stödja implementering av styrdokumenten inom jämlikhet, jämställdhet och likabehandling, samt följa upp och uppdatera dessa.

Medlemmar

 • Ulf Rydén, Förvaltningschef
 • Anette Timmerlid, Mångfaldssamordnare
 • Brita Westberg, Personalchef
 • Stina Eklund, Chef för studentservice
 • Therese Rodin, Huvudarbetsmiljöombud
 • Isak Andersson, Vice ordförande studentkåren
 • Magnus Jobs, Akademichef

Kontaktpersoner

 • Astrid Alnås-Widén, Industri och samhälle
 • Magnus Jobs, Utbildning, hälsa och samhälle
 • Loretta Qwarnström, Humaniora och medier
 • Mats Sjögren, Information och ekonomi
 • Viktoria Törnqvist, Biblioteket
 • Christer Solefält, IT-avdelning
Senast granskad: