Verksamhetsplan och budget

Här kan du bland annat ta del av budget, omvärldsanalys, invärldsanalys och förändringsbehov, riskanalys och utvecklingsområden för 2017-2020 där du kan läsa de mål som satts inom utbildning, forskning och samskapande.

Högskolans övergripande styrdokument och enheternas egna verksamhetsplaner ligger tillsammans tillsammans med Högskolelagen, Högskoleförordningen och regleringsbrevet till grund för de uppdrag som rektor ger till högskolans olika verksamheter inför 2017-2020.

Verksamhetsplan och budget 2017

Senast granskad:
Senast granskad: