Inventering och underhållsplan gällande högskolans byggnader

Delprojektet ska inventera och finna lämpliga sätt att sammanställa dokumentation över högskolans byggnader när det kommer till underhållsbehov, tillgänglighet och energistatus.

Högskolan Dalarna saknar idag strategiska dokument som handlar lärosättets långsiktiga lokalförsörjning. Vilken typ av lokaler behöver vi? Hur ska dessa vara hållbara för framtiden?

Delprojektet ska kartlägga högskolans samlade underhållsbehov avseende fysiska lokaler. Projektet ska identifiera framtida lokalbehov som kan utgöra underlag för en lokalförsörjningsplan.

Ihop med övriga processer som sker inom ramen för utvecklingsprogrammet kan underlaget från detta delprojekt i sin tur utvecklas till en högskolegemensam campusplan.

Ansvarig för projektet:
Anna Wibom, awi@du.se
Henrik Janols, hjl@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: