Högskolan Dalarnas utvecklingsprogram

Var med och påverka och skapa framtidens Högskolan Dalarna! Utvecklingsprogrammet ska skapa förutsättningar för att högskolan på bästa sätt ska kunna fortsätta skapa möjligheter att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet och på så sätt vara en stark kraft för ett gott samhälle!
Studenter i föreläsningssal

Omvärlden påverkar och förutsättningar förändras. Det behöver Högskolan Dalarna förhålla sig till på ett bra sätt.

Utvecklingsprogrammet ska skapa förutsättningar för att högskolan på bästa sätt ska kunna fortsätta skapa möjligheter att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet och på så sätt vara en stark kraft för ett gott samhälle! I utvecklingsarbetet kommer olika scenarier om hur högskolan skulle kunna se ut i framtiden att undersökas. Vi stärker för framtiden!

I utvecklingsprogrammet är medarbetarnas synpunkter och kompetens viktiga, liksom ett gott samarbete med våra samverkanspartners och det omgivande samhället.

Skicka dina synpunkter och förslag till utvecklingsprogrammet@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: