Biblioteket

Högskolebiblioteket riktar sig i första hand till studenter, forskare och lärare vid Högskolan Dalarna, men är även en resurs för alla intresserade.

Högskolan har bibliotek både i Falun och Borlänge med en växande samling av både tryckta och elektroniska resurser som speglar de utbildningar och den forskning som bedrivs vid Högskolan Dalarna. Välkommen att ta del av detta rika utbud på plats i biblioteket där kompetent personal finns att hjälpa till. Det elektroniska materialet nås även hemifrån, dygnet runt om du är student eller anställd på Högskolan.

Biblioteket har som målsättning att även kunna erbjuda en både kreativ och inspirerande studiemiljö. Vi vill också att biblioteket ska vara en attraktiv mötesplats för både studenter, lärare och forskare.

Mer om biblioteket

Senast granskad: