Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Akademin kännetecknas av yrkesutbildningar med stora inslag av verksamhetsförlagda moment såsom sjuksköterskeprogram, socionomprogram, samhällsvetarprogram, lärarprogram och idrottstränarprogram.

Akademin är värd för flera av högskolas stora grundutbildningar, såväl lärarprogram som sjuksköterskeprogram, socionomprogram, samhällsvetarprogram och idrottstränarprogram. Akademin ger också specialistsjuksköterskeprogram och barnmorskeprogram samt flera magisterprogram och även en mängd fristående kurser inom olika samhällsvetenskaper, naturvetenskap, omvårdnad, medicin och idrotts- och hälsovetenskap.

Hos oss kan du studera, undervisa och forska inom ämnena och huvudområdena:

 • Pedagogiskt arbete
 • Pedagogik
 • Naturvetenskap
 • Matematikdidaktik
 • Sociologi
 • Socialt arbete
 • Statsvetenskap
 • Omvårdnad
 • Vårdvetenskap
 • Sexuell-, reproduktiv och perinatal hälsa
 • Medicinsk vetenskap
 • Fysioterapi
 • Idrotts- och hälsovetenskap

Akademin eftersträvar öppenhet och samarbete i alla möjliga former. Samarbete och utbyte sker med andra lärosäten inom och utanför Sverige. Samverkan med det omgivande samhället sker på flera sätt, bland annat genom Dala Sports Academy (DSA), Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD), Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) och i samverkansgrupp med Landstinget Dalarna.

Akademin Utbildning, hälsa och samhälle är värdakademi för två av högskolans forskningsprofiler: Hälsa och välfärd samt Utbildning och lärande.

Senast granskad: