Akademin Industri och samhälle

Akademin har en internationell och tvärvetenskaplig grundutbildnings- och forskningsmiljö. Vi erbjuder både svensk- och engelskspråkiga kurser och program på grundnivå och avancerad nivå.

Akademin Industri och samhälle har en internationell och tvärvetenskaplig grundutbildnings- och forskningsmiljö. Vi erbjuder dig både svensk- och engelskspråkiga kurser och program på grundnivå och avancerad nivå.

Merparten av vår personal och våra studenter finns på campus i Borlänge. Vår undervisning bedrivs på campus och på distans.

Våra utbildningar är utformade med krav på anställningsbarhet, vetenskaplig förankring och internationalisering. På akademin utbildar vi bland annat morgondagens ingenjörer, ekonomer, energitekniker, grafiker, personalvetare, turismutvecklare och datavetare. Vår utbildningsmiljö kännetecknas av öppenhet, närhet och att du som student sätts i centrum. Genom utbildningen utvecklas viktiga kompetenser för ditt framtida yrkesliv, och du ges även möjlighet till nära kontakter med näringsliv och med aktuell forskning.

Den forskning som vi idag stödjer utgör tre av Högskolans sex prioriterade forskningsprofiler och inom forskningsprofilen "Komplexa system – Mikrodataanalys" har vi rätt att examinera doktorer.

Forskning

Samverkan

Relaterade länkar

EKC - Energikompetenscentrum

CeTLeR - Centrum för besöksnäringsforskning

Tema Arbetsliv

Byggdialog Dalarna

Ledningsgrupp

Uppdragsutbildningar

Akademin planerar och genomför uppdragsutbildningar. För mer information tag kontakt med akademichef eller avdelningschef.

Uppdragsforskning

Akademin planerar och genomför uppdragsforskning. För mer information tag kontakt med akademichef eller forskningsledare.

Examensarbeten

Akademin ger kurser på Grundnivå 2 och Avancerad nivå. I många kurser skriver studenterna en uppsats/examensarbete motsvarande 15 högskolepoäng. Uppsatsämnena ska vara vetenskapligt förankrade med avseende på teori, metod och empiri.

Om du har en fråga som du skulle vilja ha åskådliggjord i en uppsats, ta gärna kontakt med någon av nedanstående personer för en dialog. En uppsats kan bli en värdefull insats för ditt företag eller din organisation!

Byggteknik – Jonn Are Myhren
Datateknik – Jerker Westin
Ekonomi –  Klas Sundberg
Informatik – Roger Nyberg
Maskinteknik – Roger Johansson
Regional utveckling – Susanna Heldt Cassel
Business Intelligence – Johan Håkansson
Turism –  Susanna Heldt Cassel
Energiteknik – Mats Rönnelid
Personal-och arbetsliv – Perols Anna Gudmundsson Hillman

Rekrytering

Varje år utexamineras många duktiga studenter hos. Har du rekryteringsbehov? Kontakta gärna:

Byggteknik - Hans Persson
Datateknik - Thomas Kvist 
Ekonomi - Björn Andersson
Energiteknik - Ewa Wäckelgård
Grafisk teknologi - Anna Skogbergs
Maskinteknik - Roger Johansson
Samhällsplanering - Tony Svensson
Turism - David Scott
Personal- och arbetsliv - Perols Anna Gudmundsson Hillman

Senast granskad:

Kontakt

Institutionsadministratör
Senast granskad: