Akademin Humaniora och medier

Akademin erbjuder utbildningar i elva språk, program inom medieproduktion och har en stark humanioramiljö. Vi är ledande inom nätbaserad undervisning vilket ger stora möjligheter att kunna läsa på distans.

Akademin Humaniora och medier bedriver utbildning och forskning inom tre områden: språk, medier och humaniora – vilka alla i hög utsträckning ingår i högskolans lärarutbildning.

Vi har en internationell miljö med många lärare och forskare från andra länder och studenter som sitter runt om i världen och deltar i någon av våra nätbaserade utbildningar. Utöver vår populära nätutbildning så har vi också en unik campusförlagd medieutbildning där Mediehuset är det enda i sitt slag i Sverige.

Vår forskning riktar in sig på kulturmöten och identitet och passar väl in i den mångkulturella miljön, som även präglar akademins utbildningar.

Forskning

Forskningsprofil: Interkulturella studier (ISTUD)

Samverkan

Samverkansprojekt/-organisation

Inom akademin finns forskningscentret Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) med syfte att främja samverkan och samskapande mellan högskolan, näringsliv och samhälle i frågor som berör interkulturella perspektiv. Verksamhetsledare för IKUD är Tomas Axelson, 023-77 82 76.

För mer information se Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna (IKUD).

Senast granskad: