Sortera avfall

Genom att sortera ditt avfall kan det komma till nytta och bli material i nya produkter.
Avfallskärl

Bättre hantering av avfall är en prioriterad fråga både inom EU och i Sverige. Målet är att mängden avfall inte ska öka och att så mycket som möjligt av material och energi ska återvinnas. Här kan du läsa om var du ska sortera olika typer av avfall i Högskolan Dalarnas lokaler. Under hösten 2019 sker en uppgradering av sorteringssystemet så att avfallskärl och skyltning blir enhetliga i alla våra lokaler.

Avfallskärl och sorteringsstationer töms regelbundet av våra lokalvårdare. Påsarna med olika slags avfall (matavfall, plast etc.) knyts ihop och läggs i en gemensam säck på städvagnen. Det finns en ganska spridd missuppfattning om att allt material därför blandas och hamnar på samma ställe i slutändan. I själva verket sorteras påsarna i större soptunnor och containrar i de yttre miljöstationer som finns i anslutning till vaktmästerierna på respektive campus. Det mesta avfallet hämtas av avfalls- och återvinningsföretaget SUEZ medan vissa typer av avfall hämtas av de kommunala avfallsbolagen.

Lär dig mer om hur du kan sortera rätt och hur olika typer av avfall tas omhand.

Så här sorterar du olika material

Brännbart - material som inte passar under någon av nedanstående och som brinner av egen kraft - kärl finns i korridorer, sorteringsstationer och pentryn.

Farligt avfall - lampor, batterier, elektronik, kemikalier och annat farligt avfall - lämnas till vaktmästeriet.

Glas - flaskor, burkar mm utan lock och kapsyler - använd samma kärl för färgat och ofärgat glas, det sorteras senare i separata behållare. Kärl finns i sorteringsstationer och pentryn.

Matavfall - matrester, bröd, kaffesump, äggskal samt hushållspapper och servetter (men inte snus eller tuggummi) - kärl finns i sorteringsstationer och pentryn.

Metallförpackningar - konservburkar, kapsyler, sprayburkar, aluminiumfolie - kärl finns i sorteringsstationer och i vissa pentryn.

Pant - flaskor och aluminiumburkar som har ett pantmärke - kärl finns i korridorer, sorteringsstationer och i vissa pentryn.

Papper - vanligt skrivpapper, kopieringspapper, tidningar, broschyrer - släng i soptunna i närmaste kopieringsrum.

Pappersförpackningar - förpackning utan vågigt mellanskikt t.ex. mjölkförpackningar, pastapaket, presentpapper - kärl finns i sorteringsstationer och i vissa pentryn (finns det inte kan detta slängas i brännbart). Om det finns en skruvkork i plast tar du bort den och slänger i kärl för plast.

Plast - förpackningar av plast som plastpåsar, bärkassar, plastburkar, frigolit - kärl finns i korridorer, pentryn och sorteringsstationer.

Wellpapp - kartong med vågigt mellanskikt t.ex. lådor och emballage - lämnas i närmaste kopieringsrum.

 

Senast granskad: