Internationalisera lärandemål- projekt i samarbete med UHR

Högskolan Dalarna deltog under 2017 i ett projekt i Universitets- och högskolerådets regi, där syftet var att ta fram en modell för att internationalisera lärandemål

Bakgrund

  • Internationell verksamhet ska stärka kvaliteten i utbildning och forskning
  • Alla utbildningar upplever "stoffträngsel", det går inte att bygga ut mer
  • "Alla studenter som tar examen från högskolan har utvecklat sin internationella förståelse eller interkulturella kompetens" (Mål 3 i delbetänkande SOU 2018:3:)

Projektets syfte

Att utveckla arbetet med att integrera internationaliseringsfrågor i lärandemålen på ett strukturerat sätt. Ett mer långsiktigt mål är att genom detta arbete öka intresset för utlandsstudier bland studenter och personal.

Metod

  1. Definiera vad internationalisering innebär i det specifika programmet
  2. Identifiera vilka internationella kompetenser som är relevanta i det aktuella programmet och relatera dessa till examensmålen
  3. Implementera de internationella kompetenserna i programmets progression 

Resultat

Modellen

Presentation av Högskolan Dalarnas projekt

UHR:s slutrapport 

Pedagogiskt arbete 1
Lärarutbildning, handledning, examinator, vice ordf. i områdesnämnden Utbildningsvetenskap samt ordinarie delegat i det nationella Lärarutbildningskonventet (LUK).
Avd 1 Omvårdnad
Utbildnings- och forskningskansliet (UFK)
Erasmusansvarig. Jag arbetar med strategiska internationella frågor, internationella samarbetsavtal och ansökningar inom bland annat EU. Representant i hållbarhetsrådet.
Senast granskad:
Senast granskad: