Personalmobilitet inom EU genom Erasmus+

Sök stipendium för att undervisa vid ett partneruniversitet, eller jobbskugga, göra studiebesök eller fortbilda dig vid ett lärosäte eller företag inom EU.
Siena, Italien

Personalfortbildning, gäller all personal

All Högskolans personal, inklusive doktorander, kan söka stipendium för personalfortbildning vid lärosäten eller företag/organisationer inom EU.

Det kan vara studiebesök, kurser, seminarier, workshops, eller fortbildning.  HDa har anlitat Atlantic i Galway, Irland, för engelskkurser, flera företag anordnar erasmuskurser för personal, se länkar nedan.

Du ska vara borta minst två arbetsdagar och max två månader. Det behövs inget bilateralt avtal, däremot en inbjudan och ett program för vistelsen.

Undervisningsuppdrag

Undervisande personal, inklusive dokorander, kan ansöka om bidrag för att täcka extra omkostnader då de undervisar vid ett partneruniversitet i Erasmusländer.

  • Utbytet kan vara mellan två dagar och två månader och kräver minst 8 timmars undervisning per mobilitet och vecka.
  • Det går även att kombinera undervisningsuppdrag med t ex kursutveckling, då räcker det med 4 timmars undervisning.

Stipendiebelopp

Stipendiet beror på vilket land du åker till och varierar mellan 140-180 € per dag. Vid två arbetsdagar kan du lägga till två resdagar och får då stipendium för fyra dagar totalt. Ett resebidrag tillkommer, som är ett schablonbelopp om 20-1500 € baserat på avståndet fågelvägen.

Innan avresa

Utbytesperioden ska vara godkänd av din närmaste chef eller handledare. Innan utbytet ska du därför normalt skicka in reseorder till din chef, som också bestämmer hur många timmar utbytesperioden motsvarar i TGS för undervisande personal. OBS! Stipendiet och reseersättningen är inte personligt, utan skickas dit varifrån kostnaderna tagits (ämnets/avdelningens objekt). Fyll i lämplig blankett nedan

Det går bra att scanna alla dokument. Samtliga dokument skickas till Erasmusansvarig

Vid hemkomsten

  • Fyll i reseräkning i Primula (för att få traktamenten och ev ersättning för utlägg)
  • Skicka in närvarointyg från utbytet- mailas till erasmusansvarig
  • Det är obligatoriskt att fylla i en utvärdering online, du får ett mail med instruktioner när utbytet avslutats.

Sista ansökningsdag?


Planera gärna in utbytet i god tid! Det går att ansöka om stipendier kontinuerligt, men om du vill vara säker på att kunna åka innan 31 maj  bör en förhandsanmälan inkommit senast 15 mars. Observera att antalet stipendier är begränsat.

Senast granskad:
Senast granskad: