Personalmobilitet- utbyte inom EU genom Erasmus+

Personal kan jobbskugga, undervisa eller fortbilda sig vid ett partneruniversitet, annat lärosäte eller företag/organisation i ett annat europeiskt land.
Siena, Italien

Personalfortbildning - gäller all personal

All Högskolans personal, inklusive doktorander, kan åka till andra lärosäten eller företag/organisationer inom EU/EES för personalfortbildning.

Det kan vara jobbskuggning,"training events", studiebesök, kurser, seminarier, workshops, eller fortbildning. Kurserna kan vara kurser som anordnas av European Association for International Education eller språkkurser i engelska för lärare som planerar att undervisa på engelska, dock inte ämnesspecifika kurser.

Du ska vara borta minst två arbetsdagar och max två månader. Det behövs inget bilateralt avtal, däremot en inbjudan och en agenda för vistelsen.

Undervisningsuppdrag

Undervisande personal, inklusive dokorander, kan ansöka om bidrag för att täcka extra omkostnader då de undervisar vid ett partneruniversitet i Erasmusländer.

  • Utbytet kan vara mellan två dagar och två månader och kräver minst 8 timmars undervisning per mobilitet och vecka.
  • Det går även att kombinera undervisningsuppdrag med personalmobilitet- då räcker det med 4 timmars undervisning.

Innan avresa

Utbytesperioden ska vara godkänd av din närmaste chef eller handledare. Innan utbytet ska du därför normalt skicka in reseorder till din chef, som också bestämmer hur många timmar utbytesperioden motsvarar i TGS för undervisande personal. OBS! Stipendiet och reseersättningen är inte personligt, utan skickas dit varifrån kostnaderna tagits (ämnets/avdelningens objekt). Fyll i lämplig blankett nedan

Det går bra att scanna alla dokument. Samtliga dokument skickas till Erasmusansvarig

Vid hemkomsten

  • Fyll i reseräkning i Primula (för att få traktamenten och ev ersättning för utlägg)
  • Skicka in närvarointyg från utbytet- mailas till erasmusansvarig
  • Det är obligatoriskt att fylla i en utvärdering online, du får ett mail med instruktioner när utbytet avslutats.

Sista ansökningsdag?


Planera gärna in utbytet i god tid! Det går att ansöka om stipendier kontinuerligt, men om du vill vara säker på att kunna åka innan 31 maj  bör en förhandsanmälan inkommit senast 15 mars. Observera att antalet stipendier är begränsat.

 

Internationaliseringssamordnare
Senast granskad:
Senast granskad: