Ansökningstider Erasmus+ samt Linneaus-Palme 2020

Information om utlysningar inom Erasmus+ och Linnaeus-Palme programmen 2020.

Linnaeus-Palme partnerskap

Långsiktiga ömsesidiga samarbeten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer.

Riktlinjer och instruktioner publiceras på UHR:s websida i mitten av februari 2020.

Nyheter 2020:

  •  Möjlighet till kortare lärarutbyten, minimum 2 veckor och inget krav på fast anställning längre
  •  Möjlighet till fler lärarutbyten, 4 st. istället för 2 (sammanlagt 8 med Palmelärarna)
  •  Möjlighet att söka för extra aktiviteter i syfte att stärka partnerskap 
  •  2 utbetalningar, för att kunna bevilja fler projekt och extra administrationsbidrag för projekt som har revisionsplikt (300 000 kr och över)
  • Beskrivning av planerade aktiviteter (istället för att ange antal undervisande timmar ska det specificeras vad varje deltagare ska göra (ex. undervisa under v. 4,5 och 6 men även xx aktivitet som stärker partnerskapet) -> alltså detaljerat beskriva syftet med varför man är där.   

Akademier som önskar ansöka meddelar detta senast: 16 mars 2020.

Högskolan Dalarna skickar in en ramansökan senast 8 april 2020. 

Kontakt: Susanne Corrigox, sco@du.se 

Utomeuropeisk mobilitet (ICM)

Det är möjligt att ansöka om utomeuropeisk student- och lärarmobilitet inom Erasmus+.

Översikt Utomeuropeisk mobilitet-ICM

Prioriterade länder:

  1. Georgien
  2. Moldavien
  3. Ukraina
  4. Tunisien
  5. Algeriet

Högskolan sänder in en ansökan centralt - sista dag för anmälan internt HDa: 27 januari 2020

I ansökan ska följande frågor besvaras (max 7000 tecken per fråga)

Övriga Erasmusutlysningar

Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning  

Sökes vid EACEA, Bryssel
Sista ansökningsdag: Kl 17.00, 5 februari 2020

Gemensamma masterprogram

Sökes vid EACEA, Bryssel
Sista ansökningsdag: Kl 17.00, 13 februari 2020

Jean Monnet

Sökes vid EACEA, Bryssel
Sista ansökningsdag: Kl 17.00, 20 februari 2020

Kunskapsallianser

Sökes vid EACEA, Bryssel
Sista ansökningsdag: Kl 17.00, 26 februari 2020

Erasmus+ strategiska partnerskap

Sökes vid EACEA, Bryssel
Sista ansökningsdag:Kl 12.00, 24 mars 2020

European Universities 

Sökes vid EACEA, Bryssel
Sista ansökningsdag: Kl 17.00, 26 februari 2020

Senast granskad: