Ansökningstider Erasmus+ samt Linneaus-Palme 2020

Information om utlysningar inom Erasmus+ och Linnaeus-Palme programmen 2020.

Linnaeus-Palme partnerskap

Långsiktiga ömsesidiga samarbeten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer.

Högskolan Dalarna skickar in en ramansökan. Akademier som önskar söka ska meddela detta senast: datum ännu ej bestämt för 2020

Utomeuropeisk mobilitet (ICM)


Det är möjligt att ansöka om utomeuropeisk student- och lärarmobilitet inom Erasmus+.
Högskolan sänder in en ansökan centralt - sista dag för anmälan internt är:
troligen slutet av januari 2020

Övriga Erasmusutlysningar

Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning  

Sökes vid EACEA, Bryssel
Sista ansökningsdag:  februari 2020

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Sökes vid EACEA, Bryssel
Sista ansökningsdag:  februari 2020

Jean Monnet

Sökes vid EACEA, Bryssel
Sista ansökningsdag:  februari 2020

Kunskapsallianser

Sökes vid EACEA, Bryssel
Sista ansökningsdag:   februari 2020

Erasmus+ strategiska partnerskap

Sökes vid EACEA, Bryssel
Sista ansökningsdag:   mars 2020

Senast granskad: