Utomeuropeisk mobilitet inom Erasmus+

Ansök om student- och lärarmobilitet med länder utanför EU- International Credit Mobility (ICM)

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet högre utbildning

Nyheter 2019

  • Projekten får pågå under 36 månader, projektstart den 1 augusti 2019.
  • Serbien är inte längre ett partnerland.
  • Studenter som genomför en mobilitet med medföljande barn kan få ett särskilt tillägg (top-up) om 200 euro per månad.
  • För personalmobilitet (STT): aktiviteten ska bidra till att utveckla de involverade lärosätenas verksamhet såväl som den enskilda deltagaren.
  • För inbjuden personal från företag är minimitiden för en personalmobilitet (STT/STA) en dag. Det finns inte något minimikrav gällande antal undervisningstimmar.
  • Helt nytt för 2019 är det s.k. Juncker Africa Windows som består av tre budgetfönster med en sammanlagd budget på 789 400 euro

  • Antalet samarbetsländer inom det västafrikanska budgetkuvertet har ökat från 13  till 19
  • Budgeten för Sydafrika ökar rejält, från 33 280 euro under 2018 till 401 432 euro i år.
  • Två nya budgetfönster inom ENI: Georgien och Ukraina 

OBS! Högskolan ansöker centralt, en ansökan per lärosäte-instruktioner finns HÄR 

Sista dag för ansökan internt HDa:  28 januari 2019 

Senast granskad: