RECAST

För att stimulera till forskning som kan bidra till en hållbar utveckling har Högskolan Dalarna startat Research Collegium for the Advancement of Sustainability (RECAST).

Om RECAST

RECAST är ett forum där forskare och doktorander från alla discipliner kan mötas för att diskutera forskning om hållbarhet, dela kunskap, utveckla tvärvetenskapliga samarbeten, bredda sina nätverk och finna nya samarbetspartner. RECAST är öppet för alla som är intresserade av hållbarhetsforskning.

Om du är intresserad av att få kontinuerlig information om RECAST-seminarierna och andra aktiviteter, kontakta gärna Farhana Borg, fbr@du.se.

Forskningsfinansiärer

Publikationer

Projekt

Medlemmar

Senast granskad:
RECAST seminars

RECAST seminars are conducted in English via Zoom.

7 April at 13.00-14.30
9 June at 13.00-14.30
21 September 
25 November

To get the link to the seminar please contact Farhana Borg fbr@du.se

Jörgen Elbe
Jörgen Elbe
Professor företagsekonomi
Pro-rektor och ordförande för Hållbarhetsrådet
Farhana Borg
Farhana Borg
Univ lektor pedagogiskt arbete
Samordnare, RECAST
Senast granskad: