Research Collegium for the Advancement of Sustainability (RECAST)

För att stimulera till forskning som kan bidra till en hållbar utveckling har Högskolan Dalarna startat Research Collegium for the Advancement of Sustainability (RECAST).

Om RECAST

RECAST är ett forum där forskare och doktorander från alla discipliner kan mötas för att diskutera forskning om hållbarhet, dela kunskap, utveckla tvärvetenskapliga samarbeten, bredda sina nätverk och finna nya samarbetspartner. RECAST är öppet för alla som är intresserade av hållbarhetsforskning.

Om du är intresserad av att få kontinuerlig information om RECAST-seminarierna och andra aktiviteter, kontakta gärna Farhana Borg, fbr@du.se.

RECAST-seminarier 2022

Seminarium: 1 november 2022 - Now open for registration!
08:30-13:00, Campus Falun E152 (FÖ2)

A half-day seminar on Doctoral Studies and Agenda 2030: An Interdisciplinary Research Seminar will be organized by the Research Collegium for the Advancement of Sustainability (RECAST) with support from Dalarna University’s Sustainability Council. 

The purpose of this seminar is to create opportunities for doctoral students to present their studies, connecting them with Agenda 2030 for sustainability, to establish networks and collaboration, to get feedback on their studies from colleagues, to learn about studies that are going on at Dalarna University’s research schools, and to learn about DU’s on-going research collaboration with GCUA 2030.

All doctoral students, researchers, and other colleagues who are interested in sustainability research are welcome to attend the seminar. There will be transport available from Borlänge to Falun and back to Borlänge after the seminar. Lunch will be served free of cost to seminar participants.

To attend this seminar, all presenters, participants and organizers must register by October 24, 2022.
Link to registration

Seminarium: 2 juli 2022

Den 2 juli arrangerade RECAST ett heldagsseminarium på Dalarna Science Park i Borlänge. Syftet denna gång var främst att diskutera och främja Högskolan Dalarnas mål och uppdrag för hållbar utveckling inom forskning och forskarutbildning. Ungefär 40 deltagare, däribland forskare, doktorander och föreläsare, deltog i seminariet. Moderatorer var Jörgen Elbe, prorektor, och Tara Duncan, professor i turismvetenskap. Seminarieprogrammet innehöll två paneldiskussioner. Den första handlade om hur forskare vid Högskolan Dalarna kan uppmuntras att arbeta med forskningsfrågor i samverkan över traditionella disciplinära gränser och den andra hade fokus på hur vi på ett konkret sätt kan arbeta för att nå HDa:s mål för hållbar utveckling inom området forskning. Under dagen presenterade fem forskare sina pågående eller kommande projekt:

  • Johan Borg presenterade: "Assistive Technology – A Means to Achieve the Sustainable Development Goals"
  • Jennie Aronsson och Marie Elf presenterade: "Sustainability Education and Research at the School of Nursing and Midwifery at the University of Plymouth, England, and our Collaboration with Dalarna University"
  • Ravi Dar presenterade: "Pricing for 55. A Corporate Governance and Choice Architecture Approach to GHG Emission Mitigation and the Circular Economy"
  • Sara Svensson presenterade: "Planning for Reduced Segregation - A Study of Work and Organization within the Municipal Community Building Process"
  • David Gray presenterade: "‘My Job Is to Take Care of You’: Intergenerational Environmental Justice in Contemporary Fiction"

Seminarium: 17 februari 2022

Det första RECAST-seminariet för året hölls den 17 februari kl. 13.00-15.00. Moderator var Jörgen Elbe, prorektor, och följande forskare presenterade sina pågående projekt:

  • Tara Duncan, Jonathan Yachin och David Scott presenterade: "Answering a KKS call: Teaching resilience and sustainability in a tourism context"
  • Ioanna Farsari presenterade: "Pedagogy for Sustainable tourism: educating citizens rather than only professionals"
  • Maria Deldén presenterade: "Bottom-up perspectives on sustainability – an international perspective"

 

Forskningsfinansiärer

RECAST rapporter och presentationer

Läs rapporten från seminariedagen och ta del av åhörarkopior från forskningspresentationerna (pdf)

Publikationer

Projekt

Senast granskad:
RECAST seminars 2022

RECAST seminars are conducted in English.

  • 1 november, klockan 8.30–13.00: Seminar on Doctoral Studies and Agenda 2030: An Interdisciplinary Research.

For further information, please contact Farhana Borg fbr@du.se

Jörgen Elbe
Professor företagsekonomi
Prorektor
Farhana Borg
Farhana Borg
Docent pedagogiskt arbete
Samordnare, RECAST och representant i Hållbarhetsrådet
Senast granskad: