Research Collegium for the Advancement of Sustainability (RECAST)

För att stimulera till forskning som kan bidra till en hållbar utveckling har Högskolan Dalarna startat Research Collegium for the Advancement of Sustainability (RECAST).

Om RECAST

RECAST är ett forum där forskare och doktorander från alla discipliner kan mötas för att diskutera forskning om hållbarhet, dela kunskap, utveckla tvärvetenskapliga samarbeten, bredda sina nätverk och finna nya samarbetspartner. RECAST är öppet för alla som är intresserade av hållbarhetsforskning.

Om du är intresserad av att få kontinuerlig information om RECAST-seminarierna och andra aktiviteter, kontakta gärna Farhana Borg, fbr@du.se.

RECAST-seminarier 2023

Workshop 23/2: How can Dalarna University be more active in Borlänge’s aim to be Climate Neutral 2030?

Borlänge has ambitiously chosen to challenge themselves to be climate neutral to 2030. As part of this they are running an Innovation Team that has regular workshops, with the aim of working together to develop solutions and ideas to make Borlänge climate neutral.

It uses an innovation process that works with multiple stakeholders and is solution oriented. It contains representatives from the municipality, its own companies as well as private companies and civil society.  Since the start of this project 30 companies have asked to join the process.

Dalarna University is also part of this team through Tony Svensson, Johan Håkansson and Chris Bales. However, we feel that there is a large potential for spin-off “projects” from the Innovation Team for research as well as student projects, and we think that it would be good to get students involved in the challenge to make their study town climate neutral.

Join this joint workshop with the Innovation Team to find out more about the challenge and processes that are active – and most importantly to start being creative in thinking about how our university can take a more active role in this adventure.

Practical information

Venue: Borlänge campus, Room 330
Time: 13:30 pm – 16:00 pm 
Transport: Dalarna University’s cars are booked (TEL783; KLF863; NJE406) and will depart from Falun to Borlänge at 13.00 and from Borlänge to Falun at 16.30 
Registration: Not required

Forskningsfinansiärer

RECAST rapporter och presentationer

Läs rapporten från seminariedagen och ta del av åhörarkopior från forskningspresentationerna (pdf)

Publikationer

Projekt

Senast granskad:
RECAST seminars 2023

RECAST seminars are conducted in English.

  • 23 February, 13.30–16.00: How can Dalarna University be more active in Borlänge’s aim to be Climate Neutral 2030?

For further information, please contact Farhana Borg fbr@du.se

Jörgen Elbe
Professor företagsekonomi
Prorektor
Farhana Borg
Farhana Borg
Docent pedagogiskt arbete
Samordnare, RECAST och representant i Hållbarhetsrådet
Senast granskad: