Organisation och kontakt
1 min läsning

Ta gärna kontakt och lämna förslag eller ställ frågor om vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

Miljöråd

Miljörådets huvuduppdrag är att leda miljöarbetet och ansvara för Högskolans miljöledningssystem. Rådet har även ansvar för att årligen rapportera resultatet av miljöarbetet till Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket.

Miljörådet består av:

Miljösamordnare

Högskolan Dalarnas miljösamordnare har i uppdrag att samordna och utveckla högskolans miljöarbete. Har du frågor eller förslag kring miljöarbetet är du välkommen att kontakta:

Anton Grenholm, miljösamordnare, agr@du.se, 023-77 82 58

Miljörevisorer

Miljörevisioner är ett sätt att kontrollera hur väl miljöarbetet fungerar inom verksamheten och få förslag på förbättringar. Miljörevisioner ska genomföras årligen för att leva upp till kravet i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. På Högskolan Dalarna finns följande personer som genomgått miljörevisionsutbildning och deltar i arbetet med att genomföra revisioner:

Anton Grenholm, Marika Hagelberg, Anna Hornström, Susanne Römsing, Anncarin Svanberg, Ylva Sundmark

 

  

Senast granskad: