Miljöledning

Högskolan Dalarna har en viktig roll i arbetet för en bättre miljö och för att motverka klimatförändringarna. Vi kan bidra genom vår forskning, undervisning och samverkan, men vi behöver också bidra genom att minska påverkan från vår egen verksamhet.

Policy och mål

Målen för miljö och hållbar utveckling omfattar utbildning, forskning, tjänsteresor, konsumtion samt återvinning och avfall.

Läs mer på sidan Mål för miljö och hållbar utveckling

Miljöledningssystemet 

Att arbeta i ett miljöledningssystem innebär att systematiskt arbeta med planering, åtgärder och uppföljning för att förbättra miljön.

Läs mer på sidan Miljöledningssystemet

Utbildning 

Våra utbildningar ska stimulera till självständigt tänkande och förmåga att ta aktivt ansvar i yrkesliv och samhällsliv.

Läs mer på sidan Utbildning

Forskning

Genom nyfiken och kreativ forskning skapar och bearbetar vi kunskap för ett bättre samhälle.

Läs mer på sidan Forskning

Filmmusikal om miljömålen

Högskolan Dalarnas mål för miljö och hållbar utveckling 2016-2020 framställda i musikalform.

Se filmen här
 

Senast granskad:
Kontakt
Univ adjunkt medicinsk vetenskap