Miljö

Högskolan Dalarna har en viktig roll i arbetet för en bättre miljö och för att motverka klimatförändringarna. Vi kan bidra genom vår forskning, undervisning och samverkan, men vi behöver också bidra genom att minska påverkan från vår egen verksamhet.

Hållbarhetsmål

Här kan du ta del av Högskolan Dalarnas mål för miljö och hållbar utveckling, och läsa om processen för att ta fram nya mål för en ny målperiod.

Läs mer på sidan Hållbarhetsmål

Miljö- och hållbarhetsmål för åren 2016-2020 i musikalform

Miljöledningssystemet 

Att arbeta i ett miljöledningssystem innebär att arbeta systematiskt med planering, åtgärder och uppföljning för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. På denna sida kan ta del av vår miljöpolicy, miljöutredning, årliga miljöledningsrapporter samt information om våra återkommande miljörevisioner.

Läs mer på sidan Miljöledningssystemet

Klimatramverket

Högskolan Dalarna har tillsammans med ett stort antal svenska lärosäten skrivit under klimatramverket, med ambitionen att högskolesektorn ska bidra till klimatomställningen i linje med nationella och internationella åtaganden.

Läs mer på sidan Klimatramverket

Avfallshantering

Bättre hantering av avfall är en prioriterad fråga både inom EU och i Sverige. Målet är att mängden avfall inte ska öka och att så mycket som möjligt av material och energi ska återvinnas. Här kan du läsa om var du ska sortera olika typer av avfall i Högskolan Dalarnas lokaler.

Läs mer på sidan Avfallshantering

Senast granskad:
Kontakt
Univ adjunkt medicinsk vetenskap
Senast granskad: