Miljö och klimat

Högskolan Dalarna har en viktig roll i arbetet för en bättre miljö och för att motverka klimatförändringarna. Vi kan bidra genom vår forskning, undervisning och samverkan, men vi behöver också bidra genom att minska påverkan från vår egen verksamhet.

Mål för hållbar utveckling

Målen för hållbar utveckling är ett viktigt verktyg för Högskolan Dalarnas arbete i frågor som rör internationalisering, jämställdhet och inkludering samt miljö och klimat.

Läs mer på sidan Mål för hållbar utveckling

Miljö- och hållbarhetsmål för åren 2016-2020 i musikalform

Miljöledningssystemet 

Att arbeta i ett miljöledningssystem innebär att arbeta systematiskt med planering, åtgärder och uppföljning för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. På denna sida kan ta del av vår miljöpolicy, miljöutredning, årliga miljöledningsrapporter samt information om våra återkommande miljörevisioner.

Läs mer på sidan Miljöledningssystemet

Klimatramverket

Högskolan Dalarna har tillsammans med ett stort antal svenska lärosäten skrivit under klimatramverket, med ambitionen att högskolesektorn ska bidra till klimatomställningen i linje med nationella och internationella åtaganden.

Läs mer på sidan Klimatramverket

Avfallshantering

Här kan du läsa om var du ska sortera olika typer av avfall i Högskolan Dalarnas lokaler. Bättre hantering av avfall är en prioriterad fråga både i Sverige och inom EU. Målet är att mängden avfall inte ska öka och att så mycket som möjligt av material och energi ska återvinnas.

Läs mer på sidan Avfallshantering

Senast granskad:
Kontakt

Hållbarhetsstrateg / Miljösamordnare

Senast granskad: